Creating value for society. De centrale boodschap van onze nieuwe baseline vertaalt gebald onze rotsvaste overtuiging: ondernemingen doen de samenleving vooruitgaan. Die overtuiging schraagt onze visie en missie. Ons DNA is sinds onze oprichting in 1895 niet veranderd, onze leefwereld daarentegen is in weinig nog te vergelijken met toen. Bovendien versnelt de verandering nog elke dag. Het Verbond van Belgische Ondernemingen past zich voortdurend aan. Sterker, we anticiperen op wat komt en blijven zo incontournabel in het weefsel van sociaal-economische stakeholders én daarbuiten. ‘Resilience’ was cruciaal dwars door onze hele geschiedenis en blijft ons leidmotief in de toekomst.

Tekst

In de volle nasleep van de financiële en economische crisis lanceerde het VBO in 2012 zijn strategie “Don’t wait for a miracle. Make one!”. De toon was gezet, de speerpunten waren duidelijk: de referentiepositie van het VBO als overkoepelende en representatieve werkgeversorganisatie versterken. Sindsdien muteerde de Belgische economische en politieke context onder invloed van wereldwijde maatschappelijke, klimatologische en technologische omwentelingen.
 

Creating value for society

Economische belangen en menselijke waarden raken onlosmakelijk verstrengeld. Samen geven ze impulsen aan de verandering. Daartussen geeft het VBO, als pionier en richtingaanwijzer, de juiste weg aan. Ondernemingen doen de samenleving vooruitgaan. Geen vooruitgang zonder bedrijven die miljoenen mensen aan het werk zetten, die miljarden investeren, die de welvaart verzekeren. Een sterke economie leidt tot duurzame vooruitgang die op zijn beurt de basis vormt voor meer welvaart voor iedereen.

Lees meer hier.

Items
Video Embed
Type
As List
0