Het VBO vroeg 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten in onze economische geschiedenis. Ere-voorzitter van het VBO, Thomas Leysen zoomt in op de circulaire economie.

Tekst

Het besef dat de grondstoffenvoorraden eindig zijn, leeft al sinds het rapport van de Club van Rome in 1972. Toch kwam er pas met de circulaire economie een zekere doorbraak, nu zo’n tiental jaar geleden. Maar er ligt nog veel werk op de plank. 

De circulaire economie is het businessmodel van Umicore sinds 2003. Metaal is ons ding. We bewegen ons op het snijpunt van scheikunde, materiaal- en metaalkunde. We willen niet zozeer grondstoffen maar oplossingen brengen en telkens waar mogelijk trachten we de cirkel te sluiten door metalen op het einde van hun levenscyclus te recycleren. Dat is de kern van wat we doen. 

Wat niet in die strategie paste, werd afgestoten: koper en zink. Met Cumerio en Nyrstar legden we ons toe op duurzame niches: recyclage van edele metalen, autokatalysatoren en materialen voor herlaadbare batterijen. Deze clean technologies vormen inmiddels ruim drie vierden van onze activiteiten. In ons domein waren we mondiaal voorloper. 

Quote

Ik ben er zeker van dat de bedrijven die inzetten op duurzaamheid de winnaars van de 21ste eeuw zullen zijn.

Auteur
THOMAS LEYSEN, VBO ERE-VOORZITTER
Tekst

Hoe begin je eraan?

Afhankelijk van het product en de technologie kan een circulair proces snel tot stand komen. Soms zijn overheidsstimulansen nodig, soms ook niet. Als de waarde van de grondstoffen hoog genoeg is, kunnen we in de buurt van de 100% recyclage komen. 

De ene keer is een mentaliteitswijziging nodig. De andere keer moet men nieuwe businessmodellen bedenken. Normaal initiëren de economische actoren zelf de initiatieven. Maar het gebeurt dat de overheid impulsen moet geven of obstakels weghalen.

Er zijn voorlopers en er zijn bedrijven die afwachten, sceptisch zijn of struikelen over de kosten. Ik ben er zeker van dat de bedrijven die inzetten op duurzaamheid de winnaars van de 21ste eeuw zullen zijn. Zij zien als eerste de opportuniteiten en trekken de beste mensen aan. Jongeren geven de voorkeur aan duurzame werkgevers.

Partnerschappen zoals The Shift kunnen optreden als katalysator van nieuwe initiatieven. Het VBO creëerde met Business & Society een netwerk voor duurzame ontwikkeling dat met drie gelijkaardige netwerken fuseerde: Kauri, Global Compact en Argus (het netwerk leefmilieu van KBC en Cera). The Shift groepeert vierhonderd bedrijven, ngo’s en academici die veranderingsprojecten zoeken en mensen en bedrijven rond de tafel brengen om die ontwikkeling te bespoedigen. 

Items
Afbeelding
Zakenman raakt een recyclebare knop aan voor duurzame ontwikkeling
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Tekst

VBO moet aanmoedigen

Het VBO moet ontwikkelingen als circulaire economie aanmoedigen en doet dat via Business & Society, The Shift, en sinds kort een eigen specifiek competentiecentrum. Als VBO-voorzitter sprak ik veel over duurzaamheid. Zo ontstonden in het interprofessioneel akkoord de ecocheques. 

Duurzaamheid duikt ook op in de andere bedrijven waar ik actief was of ben. Bij KBC bouwen we steenkool af in onze energiekredietportefeuille en stijgt het aandeel van de hernieuwbare energie. We ontwikkelen onder andere ook producten om verenigingen van mede-eigenaars te laten investeren in de energie-efficiëntie van appartementsgebouwen. 

Bij Mediahuis is er van oudsher recyclage van het krantenpapier. De shift naar de dematerialisatie is een nieuwe stap.
Bij NRC heeft de digitale krant al een aandeel van 40%. Inhoudelijk zijn onze redacties uiteraard onafhankelijk, maar ik zie wel dat ze meer dan hun rol spelen in het informeren en bewustmaken van het publiek. De redactie van De Standaard verhuisde van de rand van Brussel naar de omgeving van het Centraal Station. Ook dat is een signaal dat telt.

0