Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Robert de Mûelenaere, CEO van bouwsector Confederatie Bouw, blikt vooruit.

Items
Afbeelding
Robert de Mûelenaere
Beschrijving
©belga
Quote

In 2030 zijn ‘building information modeling’, artificiële intelligentie, 3D-printing, modulair bouwen en drones even courant als cement en truwelen.

Auteur
ROBERT DE MÛELENAERE, CEO CONFEDERATIE BOUW
Type
As List
Tekst

Gebouwen zijn slim, communicatief en circulair

De bouwsector staat voor een gigantische omwenteling. Binnen dit en tien jaar ziet onze sector, momenteel in volle digitale transitie, er helemaal anders uit. In 2030 zijn ‘building information modeling’ (BIM), artificiële intelligentie, 3D-printing, modulair bouwen en drones in het bouwvak even gangbaar als cement en truwelen. Dankzij digitalisering kunnen bouwbedrijven hun kosten met 5 tot 10% drukken. En daar vaart ook de klant wel bij.

De technologische verankering is van groot belang bij het verduurzamen van woningen en gebouwen. Vroeger waren huizen, appartementen en gebouwen grote CO2-uitstoters. Vandaag zijn stevig gerenoveerde structuren of nieuwbouw energieneutraal of zelfs energiepositief, waardoor ze energie kunnen leveren aan derden. Sterker nog, woningen en gebouwen zijn in 2030 een pak slimmer en vormen een cruciaal onderdeel van onze ‘smart cities’. ‘Housing as a service’ is nu werkelijkheid.

Items
Afbeelding
Modulair en energie producerend appartement
Beschrijving
©belga
Type
As List
Tekst

Modulair bouwen

Vandaag al staan veel jongeren op hun eigen benen in een compacte studio. Maar in 2030 is die studio moduleerbaar naar een ruimer appartement. Modulair bouwen brak stevig door. Steeds meer robots of cobots produceren aanpasbare bouwelementen die op de werf worden samengesteld. Woningen en gebouwen kunnen met andere woorden worden aangepast in functie van de wijzigende noden. Dat is meteen ook goed nieuws voor het stijgend aantal eenoudergezinnen en alleenwonenden. Onder druk van de bevolkingsgroei neemt ook het aantal woongelegenheden toe.

 

Rem op de stedelijke exodus

In 2030 hebben we als het ware de stad opnieuw opgebouwd, net zoals de Nederlanders dat trouwens al jaren doen. Omdat er amper nieuwe woonzones beschikbaar waren, hebben we ons bestaand woningbestand gesloopt en heropgebouwd of grondig gerenoveerd. Slimme steden met energieneutrale of -positieve panden zijn immers ook aantrekkelijke steden om in te wonen en te werken. Zo kon de bouwsector de exodus uit de steden deels afremmen en het volume aan woon-werkkilometers terugdringen.

Slimme panden stellen de bewoner of werknemer centraal. De installaties in het gebouw communiceren met elkaar, met de bewoners/werknemers en met de omgeving. Ze zorgen voor het comfort binnenshuis, bijvoorbeeld door de verlichting en de temperatuur te beheren, maar ook voor de energieprestaties en de mobiliteit – door het reserveren van parkeerplaatsen of door elektrische voertuigen te connecteren met laadpunten. Bijkomend voordeel is dat diezelfde installaties ook het onderhoud van het pand beheren. Bouwbedrijven bouwen niet langer alleen de woning, ze waken nu ook over het gebruik ervan.

Quote

Bouw- en sloopafval worden belangrijke grondstoffen. Circulaire bouwtechnieken zijn uiterst positief voor het leefmilieu.

Auteur
ROBERT DE MÛELENAERE, CEO CONFEDERATIE BOUW
Tekst

Gecertificeerde conditiemeter

Omdat bouwondernemingen ook het onderhoud verzorgen, reageren ze proactiever, terwijl dat vroeger vooral reactief was: herstellen wat stuk was.  Anno 2030 voorkomt een zogenaamde ‘gecertificeerde conditiemeter’ problemen. Hij of zij evalueert volgens een genormeerde methode de toestand van een gebouw en plant in overleg met de eigenaar het onderhoud. Daarnaast werken de meeste bouwbedrijven met circulaire aankopers. Bouw- en sloopafval werden immers belangrijke grondstoffen. Die circulaire bouwtechnieken blijken bovendien uiterst positief voor het leefmilieu.

Items
Afbeelding
BIM
Beschrijving
©shutterstock
Afbeelding
Dakdekker aan het werk
Beschrijving
©belga
Type
As Carousel
Tekst

Metser versus dronepiloot

Natuurlijk blijven de klassieke bouwberoepen ook in 2030 actief. Metsers, stukadoors, schrijnwerkers, loodgieters, elektriciens … zijn nog altijd niet weg te denken van de werf. Toch zijn een pak beroepen veranderd, belangrijker geworden of doorgebroken als gevolg van de technologische evolutie en de digitalisering, het feit dat bouwbedrijven nieuwe activiteiten ontwikkelden en specifieke trends in de samenleving. Anno 2030 zijn de virtualrealityspecialist, appdesigner, domoticatechnicus, dronepiloot, BIM-manager, BIM-coördinator en BIM-modelleur even onmisbaar als de dakdekker of de verwarmingsinstallateur.

 

Klimaatmars

Wie herinnert zich de klimaatmarsen in 2019 nog? Jongeren riepen het land op om meer inspanningen te leveren om onze planeet duurzaam en leefbaar te houden. Inzake milieu leverde de bouwsector tal van oplossingen. Sterker, de afgelopen jaren maakten we jongeren die bezorgd zijn over de toekomst duidelijk dat wie duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, in de bouwsector moet komen werken. Ze kunnen helpen om de gigantische CO2-uitstoot door woningen en gebouwen in te dammen en energieneutrale en energiepositieve oplossingen te ontwikkelen. In 2030 voelt het goed te zien dat een pak jongeren beseft dat de bouwsector een bondgenoot is in de strijd voor onze planeet. En dat ze samen met ons elke dag opnieuw bergen werk verzetten om ons land te voorzien van woningen en panden die het klimaat vooruithelpen.  

Kortom, de bouwsector staat nooit stil, evolueert constant en blijft te allen tijde een oplossingsgerichte sector die positief en constructief bouwt aan de uitdagingen van onze samenleving.

 

Hoe kijken de leden-sectorfederaties naar 2030? Wat zijn de krachtlijnen uit hun – soms verrassende – inzichten? U leest het in ons boek ‘Ondernemen voor Welvaart’.

0