Het VBO vroeg 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten op onze economische evolutie. Voormalig minister-president van het Waalse Gewest Paul Magnette zoomt in op het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie (CETA).

Tekst

Het verzet tegen het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie katapulteerde Wallonië en zijn toenmalig minister-president Paul Magnette (PS) voor even naar het internationale voorplan. Na weken van onderhandelingen keurden de Waalse parlementsleden op 28 oktober 2016 uiteindelijk toch een motie goed. Die gaf de gewestregering de toestemming haar handtekeningbevoegdheid over te dragen aan de federale regering om het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) te ondertekenen in naam van België en zijn deelstaten.

Het Waalse verzet tegen het economische en handelsverdrag tussen de twee partijen sluimerde al sinds de installatie van de nieuwe Waalse regering in 2014.

Items
Afbeelding
07_03_2017: Paul Magnette presenteert zijn boek ‘CETA quand l’Europe déraille’ bij de boekhandel Filligranes in Brussel.
Beschrijving
©belga | Volgens Paul Magnette beschermde onze wetgeving ons onvoldoende tegen de druk van multinationals.
Type
As List
Tekst

Een gemengd akkoord en grotere belangen dan gedacht

België was niet het enige land dat bedenkingen had bij het CETA. Ook Duitsland gaf tegenwind. Onze prominente buur had gevraagd het verdrag op te vatten als een gemengd akkoord. Een gemengd akkoord – dat zowel nationale als regionale bevoegdheden behelst – moet goedgekeurd worden door de parlementen van alle EU-lidstaten. Toen men op federaal niveau had begrepen hoe de vork aan de steel zat, zag men in dat de uitdagingen groter waren dan gedacht en dat het dossier heel complex zou worden.

Oktober 2016. Wallonië staat nu helemaal alleen in zijn verzet. Ik laat weten dat het Waals Gewest zal weigeren om het federale niveau de volle bevoegdheid te geven om de tekst te ondertekenen. De impasse is compleet.

Het dossier gaat de publieke sfeer en de media beheersen. We onderhandelden tussen de verschillende Belgische bevoegdheidsniveaus, en ook met de Europese instellingen (Commissie, Raad, Parlement). We ontmoetten zelfs Canadese gezanten.

Items
Afbeelding
Paul Magnette
Beschrijving
©belga
Type
As List
Quote

We wilden vermijden dat onze overheid niet langer voluit de publieke belangen zou kunnen behartigen.

Auteur
PAUL MAGNETTE, VOORMALIG MINISTER-PRESIDENT VAN HET WAALSE GEWEST
Tekst

De arbitragemechanismen in het hart van het conflict

Het Waals Parlement ziet vooral breekpunten, meer bepaald omtrent de maatschappelijke en milieunormen, die veel te vrijblijvend zouden zijn. Stukje bij beetje krijgen de parlementsleden de antwoorden die ze gevraagd hebben. Meer nog, ze slagen er zelfs in hun amendementen bij de verdragstekst te laten voegen. 

De arbitrage- en vergoedingsmechanismen opgenomen in het verdrag bleven de gemoederen verhitten. De tekst dreigde er op een nogal sluikse manier voor te zorgen dat lidstaten niet zouden durven optreden uit vrees voor schadeclaims. Voor ons was dit dé kern van het probleem. We wilden verzekeren dat overheden niet vleugellam gemaakt zouden worden in hun taak om de openbare belangen te behartigen. Het antwoord dat onze wetgeving ons prima beschermt tegen de druk van multinationals en van arbitragemechanismen, bood voor ons onvoldoende juridische garanties.

De blokkering houdt aan. Na onderhandelingen met de federale overheid, krijgen de Walen in fine het recht het advies in te winnen van het Europees Hof van Justitie omtrent de verenigbaarheid tussen de arbitragemechanismen en de communautaire rechtsorde. De conclusies van de advocaat-generaal zouden er aanvankelijk in november 2018 zijn, maar werden uitgesteld tot de lente van 2019. De sage blijft ook zomer en najaar beheersen en het verdrag raakt niet definitief bekrachtigd.

Wat heeft het Waalse verzet tegen het CETA uiteindelijk opgeleverd? De manier waarop we handelsverdragen onderhandelen is natuurlijk niet volledig omgegooid. Maar de Europese instellingen kijken nu wel anders aan tegen die verdragen. De Europese Commissie perkt nu de reikwijdte van handelsverdragen in, vermijdt gemengde verdragen en heeft meer oog voor de nationale soevereiniteit.

0