2020. Het VBO viert 125 jaar en Bart De Smet, CEO van verzekeraar Ageas, wordt de nieuwe voorzitter. Samen met VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans vormt hij de tandem die een nieuw verbond sluit met de stakeholders. Om zo samen ons land opnieuw de top vijf van de relevante Europese rankings binnen te loodsen. Het VBO-magazine REFLECT peilde hun visie, denkpistes en speerpunten. Hieronder brengen we u enkele kernvragen die we hen stelden. 

Items
Afbeelding
Dubbelinterview met Pieter Timmermans, Bart de Smet door Johan Van Praet
Beschrijving
©Triptyque
Type
As List
Tekst

Energie en klimaat gaan hand in hand. Geloven bedrijven voldoende in de economische kansen die de klimaatverandering biedt?

Pieter Timmermans (PT): “Heel zeker. Maar we pakken te weinig uit met wat we kunnen en doen. Grote en kleine bedrijven moeten veel meer met hun duurzame innovaties naar buiten komen. Het klimaat is een bezorgdheid die in concrete daden werd omgezet, reeds lang voor de jongeren massaal op straat kwamen. De bedrijfswereld zet alles op alles om de Europese doelstellingen 2030 te halen. Door te staken om de klimaatmars bij te wonen, leg je het probleem bij de bedrijven, terwijl die eigenlijk een deel van de oplossing zijn. Ondernemers zijn voortrekkers in de transitie, geen volgers. Met dien verstande dat België de wereldwijde klimaatproblematiek niet zal oplossen, maar we kunnen wel tools aanreiken om tot oplossingen te komen.”

Bart De Smet (BDS): “Wist u dat China een beroep doet op Belgische technologie en knowhow om zijn water te zuiveren? Onze bedrijven ontwikkelen innovatieve oplossingen, maar dragen hun kracht en potentieel inderdaad veel te weinig uit.”
 

Tekst

Toch lijkt het dat de ‘1 topic’-groeperingen, zoals ‘Sign for my Future’, Ringland, enz. die focussen op één thema steeds meer impact krijgen op de beeldvorming. 

BDS: “Energie en klimaat zijn geen zwart-witdiscussies. Het gaat veel verder dan ‘voor of tegen’, het is een zoektocht naar ambitieuze, maar haalbare oplossingen. Bovendien beschikt niet elke industrie over dezelfde mogelijkheden. Bedrijven brandmerken die nog maar aan het begin van de transitie staan, zal meer demotiveren dan stimuleren. Willen we dat?”

PT: “De ‘1 topic’-groeperingen hebben als verdienste dat ze specifieke problemen scherpstellen. Maar laat ons de nuance, de objectieve feiten niet uit het oog verliezen. Een voorbeeld: door 300.000 salariswagens – op 5,6 miljoen auto’s in ons land – af te schaffen, los je de files niet op. Haal daarentegen de 300.000 meest vervuilende auto’s uit het circuit en je boekt vooruitgang én op het vlak van mobiliteit én op ecologisch vlak. Maar de negatieve beeldvorming blijft ons parten spelen.”

BDS: “We moeten beseffen dat bedrijven veel kunnen, maar ook niet alles kunnen oplossen. Het is de globale inspanning die telt, de collectieve verantwoordelijkheid. Daarvoor hebben we ieders steun nodig. Iedereen zal moeten bijdragen aan de lasten en de kosten van de transitie naar een meer duurzame en klimaatvriendelijke maatschappij.”

Items
Afbeelding
Pieter Timmermans
Beschrijving
©Triptyque
Type
As List
Tekst

Politiek België is het alvast over één ding eens: de werkzaamheid moet omhoog.

PT: “Concurrentiekracht leidt tot jobcreatie. Maar om die nieuwe jobs in te vullen, moeten alle beschikbare arbeidskrachten worden geactiveerd richting vacatures. Vandaar de nood aan een geïntegreerd model waar de federale en regionale inspanningen elkaar aanvullen en versterken. De minister-presidenten hebben gelijk als ze stellen dat ze een sterk federaal begeleidend regeerakkoord nodig hebben om de werkzaamheidsgraad omhoog te duwen. De eerste stappen zijn de voorbije vijf jaren gezet met de creatie van 300.000 jobs. De invulling is moeilijk, maar volgt. Vandaag speelt de wet van de remmende voorsprong, de klassieke arbeidsbronnen raken uitgeput, dus wordt het zaak om die honderdduizenden ‘verdoken’ talenten een opstap te geven.”

BDS: “Het is van belang jongeren en werkzoekenden te oriënteren naar die richtingen waar de vraag nijpend is of wordt. Denk aan het onderwijs, de zorgsector, de STEM-beroepen (Science-Technology-Engineering-Mathematics), de maakindustrie, ... Realiseer daarnaast een betere balans privé-werk. Maar bovenal moet de spanning tussen werken en niet-werken groter. Hoe meer mensen we aan de slag krijgen, hoe meer inkomsten voor de sociale zekerheid en hoe hoger het pensioen kan worden.”

PT: “Alle obstakels zijn vandaag in kaart gebracht. Vraag is hoe gaan de politici, de sociale partners, de werkgevers, … de werkzaamheidsuitdaging concreet aanpakken? De dienstencheques staan onder druk, de organisatie van kinderopvang in bedrijven krijgt weinig vertrouwen, … Ik ervaar nog te veel ‘status quo’-syndicalisme in plaats van vooruitgangsoptimisme.”
 

Tekst

Ontbreekt het ons land aan visie, langetermijndenken, een masterplan?

BDS: “Een bedrijf dat relevant wil blijven, kijkt ver vooruit en maakt op basis van die toekomstvisie concrete actieplannen op minstens drie tot vijf jaar. Ons land heeft nood aan krachtdadige, toekomstgerichte en geïntegreerde beleidskeuzes inzake energie, mobiliteit, arbeidsmarktorganisatie, migratie …. Ik leg de nadruk op ‘geïntegreerd’, want alle werven zijn onmiskenbaar met elkaar gelinkt. De ingewikkelde politieke staatsstructuur maakt het niet gemakkelijk, maar wat meer collectieve ambitie zou welkom zijn. Soms vraag ik me af of België wel een masterplan heeft.”

PT: “De nieuwe visie en missie van het VBO is duidelijk: de ondernemer staat centraal. Aan ons om hem of haar maximaal van dienst te zijn. We doen dat vanuit de bekommernis van wat de ondernemer wil, en niet vanuit institutionele of andere bevoegdheidsgerelateerde motieven. Niet een politiek probleem zal onze agenda bepalen. Wij zetten die thema’s op de kaart waarvan de ondernemers echt wakker liggen, wars van het politieke bevoegdheidsniveau. Per thema zullen we evenwel alle relevante partners rond ons verzamelen – de ‘coalition of the willing’ – om samen oplossingen aan te reiken.”
 

Tekst

Hoe staan de werkgevers tegenover de nieuwe accenten die Europa legt? Denk aan de Green Deal en de Digitale Agenda.

PT: “Als werkgeversorganisatie schrijven we ons in in de aanpak van BusinessEurope dat de bedrijven vertegenwoordigt op Europees niveau. Wij pleiten alvast voor een realistische vooruitgang. Het is totaal zinloos om een doelstelling op te leggen, waarvan je op voorhand al weet dat ze onhaalbaar is. Liever tussentijdse objectieven nastreven waarmee je bedrijven echt kunt motiveren om ernaartoe te werken.”

BDS: “Over de richting is iedereen het eens, maar er is nog heel wat werk aan de winkel om alle stakeholders op eenzelfde manier in die richting te laten evolueren. Daarom zijn tussentijdse meetpunten zo belangrijk. Telkens je zo’n fase bereikt, is er resultaat. Dat boost de motivatie en voedt een positieve dynamiek.”

PT: “Het beste voorbeeld is de discussie rond het bannen van de bedrijfswagen. Toen duidelijk werd dat de frontale aanval iedereen geld ging kosten, groeide de aversie. Had men daarentegen gefocust op het geleidelijk vergroenen van het bedrijfswagenpark als eerste stap naar een klimaat- en mobiliteitsvriendelijkere oplossing, dan was de weerstand veel kleiner en stonden we binnen vijf jaar wellicht veel verder dan nu ooit mogelijk zal zijn.”
 

Items
Afbeelding
Bart de Smet
Beschrijving
©Triptyque
Type
As List
Tekst

Als nieuwe VBO-voorzitter wilt u offensiever uit de hoek komen …

BDS: “Vandaag wordt de bedrijfswereld als het ware met alle zonden van Israël beladen. Het lijkt wel alsof de maatschappij geen geloof meer hecht aan de kracht van de ondernemingen. We lieten ons in een te defensieve positie manoeuvreren. Dat tij moeten we keren en ons niet laten sturen door die negatieve beeldvorming. De grote maatschappelijke en milieu-uitdagingen krijgen wel degelijk onze aandacht. Het zijn net die uitdagingen die de ondernemingen en hun federaties stimuleren om grondig na te denken over hun rol in de samenleving. Werknemers zoeken een zinvolle job die hun waarden vertegenwoordigt. De consument vraagt duurzame producten en diensten uit een transparante waardeketen. En aandeelhouders willen het voortbestaan van hun activiteiten garanderen. Die complexe context verplicht bedrijven om hun strategie, hun governance en hun investeringen te herbekijken om waarde te blijven creëren voor de samenleving. Als compagnon de route van alle bedrijven zal het VBO tonen dat ondernemingen ‘solution providers’ zijn voor de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Dat ze motor zijn van ‘sustainable progress’, duurzame vooruitgang.”
 

Tekst

Het VBO bestaat 125 jaar. Even dromen, waar zou u het VBO liefst zien staan in 2050?

BDS: “Ik wil niet in de val trappen van visies op onnoemlijk lange termijn, want dan zijn ze vlug te abstract en te weinig operationeel. Ik kan onmogelijk de wereld binnen 30 jaar voorspellen. Wel geloof ik dat de ondernemingen meer nog dan vandaag de motor zullen zijn voor de welvaart in dit land. En dat we België opnieuw de top vijf van de relevante – de ranking van de belastingdruk dus niet – Europese rankings kunnen binnenloodsen.”
 

0