Om zo goed mogelijk op de vraagstukken van onze tijd te kunnen inspelen, stelde het VBO een dynamisch mission statement op en sluit het een nieuw verbond met zijn stakeholders. De organisatie positioneert zich zo als een partner die gelijke tred houdt met de maatschappelijke evoluties en daardoor, als een soort kompas, de koers kan aangeven. De missie definieert onze identiteit en geeft aan wat ons uniek maakt. Ze werd visueel vertaald in een logo en een ‘brand universe’ waarin elk element onze ambitie weerspiegelt voor de ondernemingen en voor een economie ten dienste van de maatschappij.

Tekst

Het nieuwe VBO-logo is opgebouwd uit een specifiek symbool, kleurenpalet en typografie. Samen vormen ze de visuele duiding van onze missie.
 

Ons symbool

De vorm refereert aan een paperclip, die de leden bij elkaar houdt en symboliseert een vooruitstrevend verbond tussen het VBO, de leden-sectorfederaties, de ondernemingen en alle andere stakeholders.

Het forward-pictogram staat voor een positieve impuls voor het ondernemerschap en een sterke en duurzame groei, gefocust op welzijn.

Een oneindige dynamiek, symbool van ons niet-aflatend vooruitgangsoptimisme.
 

Onze kleuren

Ondernemen heeft an sich niets met politiek groen, blauw, rood, oranje of geel te maken. Onze kleuren geven diepere betekenis aan onze positieve waarden, gemeenschappelijke visie en gedeeld engagement.

Blauw staat symbool voor continuïteit en stabiliteit, en tegelijk voor onze solide knowhow.

De kleurschakering brengt beweging in het logo en staat voor het streven naar verbondenheid en samenwerking die sectoren en gewesten overstijgt. Groen symboliseert empathie en duurzaamheid, het vertrouwen in de toekomst.

Het geheel verenigt onze gedeelde en diverse waarden.
 

Onze typografie

De eigentijdse uitstraling en rondingen van onze nieuwe typografie staan voor empathie en benadrukken ons streven naar openheid en dialoog. De universele vorm ondersteunt integraal de creativiteit en de symboliek van het grafische element. Het werkt inclusief en overstijgt de grenzen tussen generaties.
 

Waarde creëren voor de samenleving 

Het VBO geeft één stem aan Belgische ondernemingen in alle soorten en maten, uit alle bedrijfssectoren en alle ondernemersgeneraties. We verdedigen hun belangen, lokaal en internationaal. We verbinden hen. We zijn de gids die hen doorheen de maatschappelijke en socio-economische uitdagingen van de toekomst wil loodsen.

Het is onze missie om bedrijven rond een gemeenschappelijke visie en een gedeeld engagement te verenigen, en die ondernemingen te begeleiden die bouwen aan een sterke en duurzame groei, gericht op welvaart en welzijn. Winst is noodzakelijk voor bedrijven, maar ‘hoe’ winst maken is essentieel. Ondernemers die positieve waarde creëren, willen we krachtig inspireren en ondersteunen.

We staan ten dienste van bedrijven die de samenleving vooruit willen helpen.

0