Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Luc Bontemps, CEO van de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, blikt vooruit.

Quote

De toekomst van de automobielsector zal twee trajecten volgen: een sterke graad van autobezit verrijkt en aangevuld met auto’s als ‘deeloplossing’ binnen een multimodale mobiliteitsservice

Auteur
LUC BONTEMPS, CEO FEBIAC
Tekst

De toekomst van de mobiliteit 

Mobiliteit staat midden op het kruispunt van uiteenlopende uitdagingen die onze maatschappij met succes wil en moet aangaan. Klimaat is vandaag wellicht het meest uitgesproken thema, maar lang niet het enige. Hoe verkleinen we de impact van mobiliteit op de luchtkwaliteit? Hoe beperken we het aantal ongevallen en slachtoffers tot een minimum? Hoe garanderen we betaalbare en efficiënte mobiliteit voor iedereen en hoe houden we de publieke ruimte maximaal vrij en vlot? Het komende decennium zal voor elke uitdaging grote veranderingen en verbeteringen brengen.

Wie automobielsector zegt, zegt evolutie, verandering en verbetering. De sector kent de hoogste investeringen in R&D van alle economische sectoren in Europa. Dat levert een gestage evolutie en verbetering op van zijn diensten en producten. Die evoluties en nieuwe mogelijkheden winnen momenteel ongelofelijk aan snelheid dankzij de groeiende convergentie met andere sectoren, zoals datacommunicatie en energie.

Items
Afbeelding
persoon die zijn elektrische auto oplaadt
Beschrijving
©belga
Afbeelding
Hydrogen refueling station
Beschrijving
©belga
Afbeelding
Auto 'PARTAGO"
Beschrijving
©belga
Type
As Carousel
Tekst

FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, onderkent drie determinerende evoluties die onze mobiliteit – en dus ook de bedrijven die FEBIAC vertegenwoordigt – tegen 2030 ingrijpend en blijvend zullen transformeren. 

 1. Naar zero emissie

  Ten eerste is er de evolutie naar voertuigen met ultralage en zero uitstoot. Zowel in de strijd tegen de antropogene klimaatverandering als in die tegen de luchtvervuiling is het omarmen van ultracleane technologie een noodzaak. Daarom trekken almaar meer constructeurs de kaart van batterij-elektrische voertuigen. Het aanbod elektrische of elektrisch ondersteunde auto’s groeit gestaag. En stilaan krijgt ook waterstofmobiliteit een plaatsje in dat aanbod én een steeds veelbelovender toekomstperspectief.

  Ook de verbrandingsmotor is nog niet aan het eind van zijn Latijn. Uitlaatgaszuivering bewijst vandaag uiterst efficiënt te zijn. Europa eist dat brandstofverbruik en CO2-uitstoot verder blijven dalen. Bovendien bieden koolstofarme brandstoffen uit hernieuwbare bronnen een nieuw perspectief voor de motor met interne verbranding. Kortom, in 2030 zal zowel de markt voor nieuwe auto’s als voor het rijdende autopark heel wat gediversifieerder zijn dan de huidige door benzine en diesel gedomineerde markt. 

 2. Geconnecteerd en geautomatiseerd

  Een tweede fundamentele verschuiving is de opkomst van geconnecteerde en (deels) geautomatiseerde voertuigen. Moderne auto’s worden steeds actiever: ze scannen de omgeving, informeren en ondersteunen de chauffeur. Of ze nemen taken over. Denk aan het autonoom parkeren of (deels) autonoom rijden. Binnen afzienbare tijd gaan voertuigen actief met elkaar en met de verkeersinfrastructuur communiceren en hun acties op elkaar afstemmen. Met als grote voordeel dat verkeersstromen veel homogener en vlotter zullen verlopen. En dat heeft een positieve impact op het brandstof- of energieverbruik en dus op het milieu. Net zo belangrijk is het gigantische potentieel voor de verkeersveiligheid. De slimme communicatietechnologie, geconnecteerde voertuigen en autonoom rijden maakt de zerovisie van de automobielsector, het verkeer zonder dodelijke slachtoffers, mogelijk.

 3. Autodelen

  Ten slotte kan autodelen het beslag op de openbare ruimte verminderen. Deelprojecten laten in het bijzonder in stedelijke omgevingen toe om aan de mobiliteitsvraag van iedereen te voldoen met een fractie van de voertuigen die we vandaag in het straatbeeld zien. Ook de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van (auto-)mobiliteit kunnen gebaat zijn bij de verschuiving van autobezit naar autogebruik.

  De sector draagt individuele mobiliteit voor iedereen hoog in het vaandel en zal dat, ondanks de doorgedreven ‘technologisering’ van onze producten, blijven doen. Collectief georganiseerd transport kan immers nooit een antwoord zijn op ieders noden, zeker niet in tijden waarin de complexiteit en de onvoorspelbaarheid van onze verplaatsingen verder toenemen. Hoe dan ook, het heeft er alle schijn van dat de toekomst op twee trajecten zal verlopen: een sterke graad van autobezit verrijkt en aangevuld met auto’s als ‘deeloplossing’ binnen een multimodale mobiliteitsservice.

Quote

De toekomst wijzigt de hele waardeketen van de automobielsector, van ontwikkeling en productie tot verkoop en service

Auteur
LUC BONTEMPS, CEO FEBIAC
Tekst

Uitdagingen voor de toekomst

De drie evoluties stellen de autoconstructeurs niet enkel voor technologische uitdagingen. Ze wijzigen bovendien de hele waardeketen, van ontwikkeling en productie tot verkoop en service. Elektrisch aangedreven voertuigen bijvoorbeeld hebben veel minder onderhoud nodig dan auto’s met thermische motor en dat verandert het economische model van de dealer. Of nog: slimme auto’s die niet meer botsen, moeten ook niet worden hersteld.

Niet alleen het businessmodel inzake de auto en het autogebruik verandert. Stroomvoorziening, energiezekerheid en groene stroomproductie bijvoorbeeld liggen buiten de invloedssfeer van de autosector, maar zijn alsnog bepalend voor zijn evolutie naar zero emissie. Daarom is het uiterst belangrijk dat de autosector én de autokoper garanties krijgen over onder andere oplaadinfrastructuur en bevoorradingszekerheid. Zoniet levert onze sector een inspanning die de klant niet met vertrouwen zal kunnen honoreren als hij kiest voor de elektrische auto.

Ten slotte zal de transitie naar zero emissie en geconnecteerde voertuigen ook een verschuiving en verbreding van de kennis en competenties vereisen. Vandaag al moeten de scholing en opleiding van de toekomstige werknemers in onze sector zich toespitsen op de evoluties die in een sneltreinvaart op ons afkomen. Eens te meer geldt dat de transitie naar de mobiliteit van morgen niet los mag worden gezien van de evolutie van de hele samenleving.

 

Hoe kijken de leden-sectorfederaties naar 2030? Wat zijn de krachtlijnen uit hun – soms verrassende – inzichten? U leest het in ons boek ‘Ondernemen voor Welvaart’.

0