Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Karel Baert, CEO van Febelfin, de federatie van de financiële sector, blikt vooruit. 

Items
Afbeelding
Karel Baert
Beschrijving
©Febelfin
Type
As List
Quote

Laten we elk in onze eigen sector, samen met politiek en stakeholders, de stappen zetten en investeringen doen opdat we de welvarende samenleving die we in 2030 beogen daadwerkelijk verwezenlijkt zien.

Auteur
KAREL BAERT, CEO FEBELFIN
Tekst

Febelfin vindt, zeker voor een organisatie als het VBO, de bekende quote van de Amerikaanse managementprofessor en -auteur Peter Drucker bijzonder toepasselijk: “The best way to predict the future is to create it”. Laten we dus elk in onze eigen sector, tezamen én in samenspraak met politiek en stakeholders, de nodige stappen zetten en investeringen doen opdat we de welvarende samenleving die we in 2030 beogen daadwerkelijk verwezenlijkt zien. 


De samenleving in 2030

De kiemen van de maatschappelijke veranderingen die de samenleving in 2030 zullen kenmerken zijn vandaag al zichtbaar in onze maatschappij.

Duurzaamheid is een thema dat de eerstkomende jaren de agenda gaat bepalen, waardoor de maatschappij tegen 2030 een aanzienlijke duurzame omslag zal maken. De CO2-uitstoot van onze industrie zal lager liggen, de huizen beter geïsoleerd, het wagenpark geëlektrificeerd, en ga zo maar door. De circulaire economie zal niet langer een relatief nieuw en vooruitstrevend (niche)concept zijn, maar breed ingeburgerd in tal van sectoren. Tegelijkertijd zal de omslag van bezit naar gebruik ook meer zijn doorgetrokken. Dat veranderde consumptiepatroon zal op zijn beurt een impact hebben op de producten en diensten die bedrijven aanbieden en de financiering die daartegenover staat.

Items
Afbeelding
iemand die een virtueel slot
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Tekst

De grootste maatschappelijke verandering wordt echter de verdere digitalisering van de maatschappij. ‘The world will be digital in 2030’. Elke onderneming zal in zekere mate een technologiebedrijf zijn. Technologieën zullen dan wel ‘humaner’ en persoonlijker zijn, niet iedereen zal in 2030 de omslag hebben gemaakt. Het is daarom ontzettend belangrijk om mensen die nog niet vertrouwd zijn met de digitale kanalen, hulp en begeleiding te bieden, zodat ze digitaal vaardiger worden. Ook het veiligheidsaspect is van groot belang, want door de digitale fundamenten van de samenleving zal cybersecurity alleen maar aan belang winnen.

Tekst

De financiële sector in 2030

Die doorgedreven digitalisering zal een aanzienlijke impact hebben op de werking van de spelers in de financiële sector. Zo verwachten we tegen 2030 grote wijzigingen en evoluties in de financiële sector. Denken we aan: 

  • Een nieuw, open financieel ecosysteem. Een ecosysteem van klanten, traditionele banken, fintechspelers, big tech (bv. FATBAG: Facebook, Amazon, Tencent, Baidu, Apple, Google), non-bankinginstellingen, softwaredevelopers, toezichthouders en andere spelers die voor een open en heel competitief ecosysteem zorgen.
  • Financiële instellingen zijn meer en meer technologiebedrijven geworden (‘Digital is the foundation of the new age bank’), wat zware IT-investeringen in digitale capaciteiten vergt.
  • Businessmodellen van banken zijn gebaseerd op data als belangrijke grondstof, technologieën hebben een digitaal gefocuste organisatiestructuur.
  • Technologische vooruitgang maakt nieuwe vormen van financiële dienstverlening mogelijk (bv. inzake betalingen, kredieten, en beleggingen); peer-to-peerkredietverstrekkers, crowdfundingplatformen, fintechs voor valutatransacties, beleggingsadvies of beurshandel.
  • Strategische partnerschappen met andere spelers zijn alomtegenwoordig. Nieuwe diensten binnen en buiten de scope van financiële services worden aangeboden om aan klantenbinding te doen in het bancaire ecosysteem. 
  • De spelers hebben één zaak gemeen: ‘customers are at the centre of their value proposition’. In de competitieve en gefragmenteerde markt voor financiële diensten is het behouden van de controle over de klantenrelatie uitermate belangrijk (toenemend belang van het concept van ‘Return on Relationships’ (RoR)).
Items
Afbeelding
Betaling met face ID
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Tekst

Financiële diensten in 2030

‘Invisible banking’
Ondanks het feit dat bankieren een essentieel onderdeel vormt in het leven van klanten, draait hun leven niet om banken/bankieren an sich. Klanten willen diensten die naadloos en onzichtbaar geïntegreerd zijn in hun leven. Zo kunnen ze een soepele, gemakkelijke, goed geïntegreerde en snelle financiële dienstverlening ervaren.

Toegenomen mogelijkheden in digitale technologieën, zoals data-analyses, stemgebaseerde conversaties, gezichtsherkenning en artificiële intelligentie zullen ‘invisible’ banking mogelijk maken. Een voorbeeld: een klant kan aankopen doen in een winkel via gezichtsherkenning door heel eenvoudig naar buiten te stappen met de gekochte producten, waarna automatisch de juiste som van zijn bankrekening wordt gehaald. De betaling aan de kassa wordt dus als het ware ‘onzichtbaar’.
 

Hyperpersoonlijke services
Financiële diensten worden hyperpersoonlijk en op maat van de persoonlijke situatie en levenswijze van de klant. Technologieën die het uitgavenpatroon (mits toestemming) analyseren en een gedragsanalyse opstellen, maken zo’n gepersonaliseerde dienstverlening (en cross-selling) mogelijk. Daardoor voelen klanten zich meer gewaardeerd en persoonlijk ondersteund.

Services zijn in grote mate gedigitaliseerd. Fysieke begeleiding vindt enkel nog plaats bij adviesverlening op maat (bv. bedrijven, vermogensbeheer en grote beslissingen in de persoonlijke levenssfeer).

Het fysieke bankkantorennet, zoals we dat vandaag nog kennen, zal fors krimpen. Banken zijn minder in het straatbeeld aanwezig maar behouden een netwerk van (mobiele) kantoren dat volledig focust op (complexere) adviesverlening. Hulp voor basisverrichtingen zal steeds vaker op afstand worden verstrekt via technologische ondersteuning (van eenvoudige callcenters tot toepassingen met ‘augmented reality’). 

Door de veranderende dienstverlening veranderen ook de jobprofielen en arbeidsomstandigheden in de financiële sector.
Er is veel meer nood aan IT- & STEM-profielen (Science, Technology, Engineering, Mathematics), en werknemers moeten kunnen omgaan met een (permanent) snel veranderende en concurrentiële omgeving waarin levenslang leren een noodzaak is.

Inzake betaalmiddelen leven we in 2030 in een wereld met minder cash. De economie zal in de praktijk digitaal zijn, het marktaandeel van elektronische betalingen zal nog sterk toenemen. Munten en bankbiljetten zullen echter nog altijd bestaan.

Items
Afbeelding
Bord met 'survival'
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Tekst

Survival of the fittest

Financiële spelers moeten in 2030 uitblinken via de diensten die ze verlenen. Door toegenomen concurrentie en de continue nood aan investeringen in technologie blijven enkel de meest performante en wendbare instellingen overeind.

Technologieën en thema’s die in de toekomst uitermate belangrijk zullen blijken, zijn: 

  • ‘Digital reality’ (‘augmented reality’, ‘virtual reality’, internet der dingen (IoT); 
  • Artificiële intelligentie (vooral in de domeinen van klantenservice en -binding, backoffice-operaties , fraude- en risicobeheer en support bij het nemen van beslissingen);
  • Blockchain; 
  • Cybersecurity.
Quote

Er zal er een ware ‘war for talent’ woeden in 2030. De financiële sector, andere sectoren én de overheid zullen een grote nood hebben aan profielen met een STEM-achtergrond.

Auteur
KAREL BAERT, CEO FEBELFIN
Tekst

Toegenomen mondiale concurrentie

Door het hierboven omschreven ecosysteem met zijn uiteenlopende soorten spelers en de groeiende internationale concurrentie (o.a. Amerikaanse, Chinese en Indiase instellingen), zal de concurrentie nog meer impact hebben dan dat vandaag al het geval is. Opdat Belgische spelers in 2030 nog zouden kunnen wedijveren in die concurrentiële omgeving, is een passend Belgisch en Europees kader nodig qua internationale competitiviteit (fiscaal level playing field, wegwerken van marktdrempels in andere landen, flexibele en hedendaagse arbeidswetgeving …). 

Een belangrijk en gevoelig maatschappelijk risico in 2030 is en blijft cybersecurity. De eisen qua veiligheid zullen streng zijn, wat aanzienlijke middelen zal vergen van financiële instellingen om aan de strengste vereisten te blijven voldoen. 

Last but not least zal er een ware ‘war for talent’ woeden in 2030. De financiële sector, andere sectoren én de overheid zullen een grote nood hebben aan STEM-profielen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de vraag naar dergelijke profielen het binnenlandse aanbod in grote mate overschrijden, met intersectorale concurrentie en openstaande vacatures tot gevolg.

 

Hoe kijken de leden-sectorfederaties naar 2030? Wat zijn de krachtlijnen uit hun – soms verrassende – inzichten? U leest het in ons boek ‘Ondernemen voor Welvaart’.

0