Werk, planeet en milieu, mobiliteit, Europa … Ze veranderen voortdurend en razendsnel. Ondernemers en werkgevers staan voor dwingende en ingrijpende transformaties in hun economisch en sociaal-maatschappelijk ecosysteem. Hoe kijken toonaangevende werkgeversorganisaties naar die nabije en verre toekomst? Het VBO bracht de tenoren rond de tafel en stelde de vraag. Dit artikel zoomt in op het thema ‘Mobiliteit'.

Items
Afbeelding
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Beschrijving
©Triptyque / Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Afbeelding
Bernard Gilliot, ere-voorzitter VBO
Beschrijving
©Triptyque / Bernard Gilliot, ere-voorzitter VBO
Afbeelding
Wouter De Geest, voorzitter Voka
Beschrijving
©Triptyque / Wouter De Geest, voorzitter Voka
Afbeelding
Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
Beschrijving
©Triptyque / Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
Afbeelding
Marc Decorte, voorzitter Beci
Beschrijving
©Triptyque / Marc Decorte, voorzitter Beci
Afbeelding
Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder Beci
Beschrijving
©Triptyque / Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder Beci
Afbeelding
Jacques Crahay, voorzitter UWE
Beschrijving
©UWE / Jacques Crahay, voorzitter UWE
Afbeelding
Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder UWE
Beschrijving
©Triptyque / Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder UWE
Afbeelding
Bart De Smet, voorzitter VBO
Beschrijving
©Triptyque / Bart De Smet, voorzitter VBO
Type
As Carousel
Tekst

Mobiliteit  → visie en actie

 

Hypothekeert een verstikkende mobiliteit de aantrekkingskracht van ons land als logistieke draaischrijf van Europa, als locatie voor buitenlandse investeerders?

Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder VBO): “Zonder visie, geen strategie. Zonder strategie, geen actieplan. Dat gebrek aan visie was er al in 2000 en is er vandaag nog altijd. Iedereen denkt dat hij het mobiliteitsvraagstuk in zijn hoekje kan oplossen. Dit land durft niet doordenken in termen van radicale, “grensoverschrijdende” structurele aanpassingen van het mobiliteits-ecosysteem. Wie durft nog transport via pijpleidingen aankaarten? Wie durft onrendabele treintracés vervangen door rijstroken voor elektrische bussen? Men verwijst altijd naar de oplossingen in andere landen. Maar van knopen doorhakken zoals die andere landen dat twintig jaar geleden al deden, komt weinig tot niets in huis. Als de politiek het niet aandurft, dan zal het bedrijfsleven de kar trekken en de visie op tafel leggen. Blijven aanmodderen is geen optie. We kunnen niet aanvaarden dat de bedrijven steeds minder bereikbaar worden voor de medewerkers. Of dat ze hun goederen nauwelijks nog op de eindbestemming krijgen.”

Olivier de Wasseige (gedelegeerd bestuurder UWE): “Er is ook positief nieuws. Het aantal autokilometers stagneert. Fleetmanagers worden mobiliteitsmanagers, ze hebben dankzij proactieve en slimme ingrepen een positieve impact op de Belgische mobiliteit. Dankzij de druk die de bedrijven zetten – en zullen moeten blijven zetten – komt ook het beleid in beweging. Uit een studie voor het zuiden van het land blijkt bovendien dat onze “congestie” geen doorslaggevend tegenargument is voor buitenlandse investeerders. Waarmee ik allerminst wil zeggen dat we er niets moeten aan doen.”

Olivier Willocx (gedelegeerd bestuurder Beci): “Bekijken we over generaties heen de noodzaak om ons te verplaatsen in functie van het werk dan stellen we vast dat we nauwelijks mobieler zijn geworden dan vroeger. Ook die immobiliteit moeten we in vraag stellen. Waarom blijven wij Belgen zo honkvast waardoor we maar blijven pendelen en onze mobiliteitsconsumptie exponentieel groeit?”

Wouter De Geest (voorzitter Voka): “Daarnaast blijft de Belg te bekrompen in zijn visie. Hij ervaart grote infrastructuurwerken, kaliber Oosterweelverbinding, te weinig of niet als een investering die het hele land en de totale economie ten goede komen. En dat heeft impact op de realisatie van een daadwerkelijk intermodaal mobiliteitsnetwerk, waarin bijvoorbeeld korte spoortrajecten aansluiting garanderen op binnenscheepvaart. Het is niet normaal dat de stedelijke logistiek nog functioneert als in de middeleeuwen toen op elk moment van de dag goederen met de kar werden gelost. We bouwen nog altijd metrolijnen zonder daar automatisch een goederentransport aan te koppelen.”

Olivier Willocx: “Niemand in dit land lijkt de dynamiek van de mobiliteitsstromen te begrijpen of te willen begrijpen. De regionalisering heeft het “not in my backyard”-syndroom alleen maar versterkt. Als we morgen de Antwerpse Ring niet vlot krijgen, zal ook Binche daar op termijn onder lijden. Ik vraag me wel af of ons land de geschikte experten heeft om het mobiliteitsvraagstuk integraal als een ecosysteem te benaderen.”

Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Voka): “Kan het bedrijfsleven net als voor klimaat en energie deel van de oplossing zijn voor de mobiliteit? Bijvoorbeeld: kunnen de werkgeversorganisaties een plan ontwikkelen om de capaciteit van de onderbenutte binnenscheepvaart op vijf jaar tijd te verdubbelen? Ja. Kunnen wij de logistieke bevoorrading van de stad in een haalbaar masterplan gieten? Ja. Wij moeten samen met onze bedrijven de oefening doen en concrete oplossingen op tafel leggen. We kunnen niet wachten tot de Oosterweelverbinding er ligt.”

Jacques Crahay (voorzitter UWE): “Miljoenen werknemers gaan dagelijks naar hun werk. Homeworking mag dan wel aan een opmars bezig zijn, er moeten nog grote inspanningen geleverd worden om die verplaatsingen veel energiezuiniger te maken. Dat moet onvermijdelijk gebeuren via veranderingen die de mensen als een beperking zullen aanvoelen: carpooling, openbaar vervoer, zachte vervoersmiddelen. Aangezien de ondernemingen de bestemming zijn, kunnen ze hun werknemers met de hulp van de overheid innoverende en aantrekkelijke oplossingen bieden om zo snel resultaten te boeken.”

In het volgende hoofdstuk van de rondetafel zoomen het VBO, Beci, UWE en Voka in op het thema ‘Europa’.

0