Werk, planeet en milieu, mobiliteit, Europa … Ze veranderen voortdurend en razendsnel. Ondernemers en werkgevers staan voor dwingende en ingrijpende transformaties in hun economisch en sociaal-maatschappelijk ecosysteem. Hoe kijken toonaangevende werkgeversorganisaties naar die nabije en verre toekomst? Het VBO bracht de tenoren rond de tafel en stelde de vraag. Dit artikel zoomt in op de rol en het belang van het middenveld, het laatste hoofdstuk van de rondetafel.

Items
Afbeelding
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Beschrijving
©Triptyque / Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Afbeelding
Bernard Gilliot, ere-voorzitter VBO
Beschrijving
©Triptyque / Bernard Gilliot, ere-voorzitter VBO
Afbeelding
Wouter De Geest, voorzitter Voka
Beschrijving
©Triptyque / Wouter De Geest, voorzitter Voka
Afbeelding
Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
Beschrijving
©Triptyque / Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
Afbeelding
Marc Decorte, voorzitter Beci
Beschrijving
©Triptyque / Marc Decorte, voorzitter Beci
Afbeelding
Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder Beci
Beschrijving
©Triptyque / Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder Beci
Afbeelding
Jacques Crahay, voorzitter UWE
Beschrijving
©UWE / Jacques Crahay, voorzitter UWE
Afbeelding
Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder UWE
Beschrijving
©Triptyque / Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder UWE
Afbeelding
Bart De Smet, voorzitter VBO
Beschrijving
©Triptyque / Bart De Smet, voorzitter VBO
Type
As Carousel
Tekst

Het middenveld → als platform
 

Erodeert de impact van de gevestigde structuren en platformen onder invloed van de ‘1 topic’-groeperingen, zoals ‘Sign for my Future’, Ringland, de klimaatmarsen, …?

Wouter De Geest (voorzitter Voka): “Het middenveld wordt vaak geassocieerd met starheid, geslotenheid, kosteninefficiëntie, … en dat terwijl de wereld evolueert naar een dynamiek waarbij om de haverklap nieuwe coalities, partnerships en ruilverhoudingen worden gesmeed. We praten niet meer met één maar met een divers middenveld. Het is een realiteit waar de ondernemingen stap voor stap mee leren omgaan. De uitdaging bestaat erin om ons los te wrikken uit het ‘oude’ systeem, zonder het achter te laten. Ook dat betekent alweer dat de bestaande modellen van arbeidsrelaties, sociaal overleg, samenwerking, … ingrijpend moeten veranderen.”
 

Naar een meer geïntegreerde samenwerking tussen de werkgeversorganisaties?

Wouter De Geest: “We moeten bij manier van spreken allemaal in dezelfde cloud werken en onze expertise delen en ter beschikking stellen. Vandaag overlapt het aanbod te veel. In die cloud moeten de ondernemingen kunnen vinden wat ze van ons verwachten, over alle mogelijke thema’s. De digitalisering, blockchain voorop, schakelt tussenpersonen uit. Waar schuilt de logica om bijvoorbeeld uitbetalingsorganisaties voor ziekte- en invaliditeits- of werkloosheidsuitkeringen willens nillens in stand te houden? Wij kunnen dat soort mechanismen niet blijven cultiveren. Intermediairen zonder toegevoegde waarde kosten de maatschappij handenvol geld dat we veel efficiënter kunnen inzetten voor andere doeleinden. Het klinkt als vloeken in de kerk, maar ook de werkgeversorganisaties moeten zich op maat van die nieuwe, digitale wereld reorganiseren. Ook wij moeten ons heruitvinden en een nieuwe UVP (Unique Value Proposition) bieden voor de ondernemingen. Is de ‘verzuiling’ in sectoren nog wel van deze tijd? Ontstaan er niet meer en meer nieuwe sectoroverschrijdende verbindingen? Start-ups vragen zich heel vaak af ‘what’s in it for me?’ wanneer ze uitgenodigd worden om lid te worden van een sector of een werkgeversorganisatie. Wij moeten die jonge ondernemers van onze gezamenlijke en gedeelde toegevoegde waarde overtuigen.”

Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder VBO):  “Zouden we vandaag ontstaan, mochten we niet bestaan? Dat is de vraag die we ons elke dag opnieuw moeten stellen. We moeten de collectieve en niet de individuele belangen van de bedrijven behartigen. We kunnen maar nuttig zijn als we kennis en kwaliteit hebben. Ondernemers, doorgewinterde én starters, kloppen bij ons aan en verwachten topkwaliteit. Kennis wordt pas echt krachtig bij een maximale synergie tussen experten uit alle organisaties van het middenveld, geen proliferatie van hetzelfde. Ten slotte moeten we die complementaire expertise en kenniscentra ‘poolen’ en op open platformen in de cloud aanbieden.”

Marc Decorte (voorzitter Beci): “Binnen tien jaar zullen de grenzen tussen de sectoren er helemaal anders uitzien. Het teveel aan overhead moet eruit. Ons systeem dat bijzonder succesvol was de voorbije honderd jaar moet veranderen om ook de volgende honderd jaar succesvol te blijven. Sectoren zullen ecosystemen worden die thematisch met elkaar in verbinding gaan en staan. Idem dito voor ons, werkgeversorganisaties.”

Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Voka): “In businesstaal betekent dat product excellence (kennis en kwaliteit) en operational excellence (synergie en platform). We mogen echter de customer (member) intimacy niet vergeten. Leden moeten ons ook “graag zien”. Vandaag zijn wij voor velen ‘nice to have’, maar we zijn geen ‘need’, noch ‘fun’. We moeten organisaties worden die aanspreekbaar en empathisch zijn en dat in onze cultuur en waarden uitstralen en uitdragen. Dat is ook voor onze reputatie bij de publieke opinie uitermate belangrijk. De zogenaamde ‘1 topic’-groeperingen kunnen rekenen op een spontane sympathie. Ons actieterrein is zoveel breder en focust op de lange termijn. Daardoor is het ook veel moeilijker om permanent respect en sympathie af te dwingen. Trouwens, de werkgeversorganisaties staan daarin niet alleen. Alle ledenorganisaties ondervinden diezelfde druk.”

Wouter De Geest: “Ik geloof sterk in die platformwerking. Denk bijvoorbeeld aan een centre of excellence over social media. Of over levenslang leren en herscholen. Enzovoort. Platformen waar we de ondernemers een heel duidelijke win bieden.”

Pieter Timmermans: “Ondernemers leven en werken in de frontoffice. Wij moeten werken en investeren in de backoffice en onze expertise op een open, bedrijfsvriendelijke en concrete manier via de frontoffice ter beschikking stellen.”

Olivier Willocx (gedelegeerd bestuurder Beci): “En er tegelijk voor zorgen dat onze ‘experten’ voldoende worden gechallenged door de bedrijfswereld en daar ook voor openstaan. Het is bijzonder moeilijk om afstand te nemen van een bestaand model en het fundamenteel in vraag te stellen. Laat staan om de verandering naar een concreet traject te vertalen.”

Jacques Crahay (voorzitter UWE): “De meest ingrijpende mentaliteitswijziging zal zijn om van een lineaire naar een complexe optiek te gaan. De lineaire optiek lost een probleem op door het te isoleren van de andere componenten. De complexe denkwijze gaat ervan uit dat alles met alles in verbinding staat, en dus dat een probleem moet worden bekeken binnen een groter geheel. Onze relaties met het middenveld maken deel uit van dat geheel. We moeten dus de schotten tussen onze specialisaties weghalen en onze expertise in een bredere context zien.”

Bernard Gilliot (ere-voorzitter VBO): “De werkgeversorganisaties moeten hun competenties meer bundelen en transversaler werken door ondernemingen te betrekken bij het zoeken naar innoverende oplossingen voor grote uitdagingen.”

Items
Afbeelding
“Ook wij moeten ons heruitvinden”
Afbeelding
De nieuwe VBO-voorzitter Bart De Smet pleit op zijn beurt voor een meer geïntegreerde samenwerking tussen de werkgeversorganisaties.
Type
As Carousel
0