Werk, planeet en milieu, mobiliteit, Europa … Ze veranderen voortdurend en razendsnel. Ondernemers en werkgevers staan voor dwingende en ingrijpende transformaties in hun economisch en sociaal-maatschappelijk ecosysteem. Hoe kijken toonaangevende werkgeversorganisaties naar die nabije en verre toekomst? Het VBO bracht de tenoren rond de tafel en stelde de vraag. Dit artikel zoomt in op het thema ‘Energie & Klimaat’.

Items
Afbeelding
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Beschrijving
©Triptyque / Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Afbeelding
Bernard Gilliot, ere-voorzitter VBO
Beschrijving
©Triptyque / Bernard Gilliot, ere-voorzitter VBO
Afbeelding
Wouter De Geest, voorzitter Voka
Beschrijving
©Triptyque / Wouter De Geest, voorzitter Voka
Afbeelding
Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
Beschrijving
©Triptyque / Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
Afbeelding
Marc Decorte, voorzitter Beci
Beschrijving
©Triptyque / Marc Decorte, voorzitter Beci
Afbeelding
Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder Beci
Beschrijving
©Triptyque / Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder Beci
Afbeelding
Jacques Crahay, voorzitter UWE
Beschrijving
©UWE / Jacques Crahay, voorzitter UWE
Afbeelding
Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder UWE
Beschrijving
©Triptyque / Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder UWE
Afbeelding
Bart De Smet, voorzitter VBO
Beschrijving
©Triptyque / Bart De Smet, voorzitter VBO
Type
As Carousel
Tekst

Energie & klimaat →  deel van de oplossing

 

Wil en kan het bedrijfsleven ecologie, sociaal en economie verzoenen?

Bernard Gilliot (ere-voorzitter VBO): "De werkgevers legden een energievisie en -plan op tafel, maar de politiek heeft niet echt een langetermijnvisie. We moeten druk blijven zetten op de politici om hen te bewegen tot een geïntegreerd en coherent energiebeleid op elk beleidsniveau, inclusief het Europese. Op het vlak van klimaat werden haalbare Belgische doelstellingen en engagementen vastgelegd. Men kan niet nog meer eisen van het bedrijfsleven, dat al grote investeringen doet, zonder onze competitiviteit in gevaar te brengen. Door de klimaatuitdagingen zullen we economie en milieu moeten verzoenen zonder daarbij het sociale aspect uit het oog te verliezen."

Olivier de Wasseige (gedelegeerd bestuurder UWE): "De werkgeversorganisaties zijn een belangrijke partner in het verhaal. Om de uitdaging aan te gaan, moeten de processen worden omgegooid en zijn er grote investeringen nodig. Ondernemingen innoveren en investeren om hun koolstofvoetafdruk en die van anderen te verkleinen. Die rol moet worden erkend. Het beleid moet ondernemingen helpen de kansen van de transitie ten voordele van de economische ontwikkeling en het klimaat te grijpen. Toch worden de inspanningen die de industrie doet al te vaak weggewuifd als greenwashing. Grote en kleine bedrijven moeten veel meer met hun innovaties naar buiten komen. Het klimaat is een bezorgdheid die in concrete daden werd omgezet, reeds lang voor de jongeren massaal op straat kwamen. De industrie zet alles op alles om de Europese doelstellingen 2030 te halen, maar de maatschappij moet beseffen dat niet elke industrie over dezelfde mogelijkheden beschikt. Het is de globale inspanning die telt. Daarvoor hebben we de steun nodig van de politiek, maar in feite zal iedereen moeten bijdragen aan de last en de kost van de energietransitie."

Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder VBO): "Het bedrijfsleven heeft zich in een defensieve positie laten manoeuvreren. We moeten dat tij keren en offensiever uit de hoek komen. Laat het duidelijk zijn dat bedrijven niet het probleem vormen, maar deel van de oplossing. Dat we voortrekkers zijn in de transitie, geen volgers. Energie en klimaat zijn geen zwart-witdiscussies. Het gaat veel verder dan “voor of tegen”, het is een zoektocht naar oplossingen die we niet laten counteren door politici die niet liever willen dan de volledige factuur afwentelen op de bedrijven. We ontwikkelen innovatieve oplossingen, maar dragen die inderdaad veel te weinig uit."

Wouter De Geest (voorzitter Voka): "Het lijkt alsof de maatschappij geen geloof meer hecht aan het kennen en kunnen van de ondernemingen. Het stenen tijdperk is niet gestopt omdat er geen stenen meer waren1. De mens is erop vooruitgegaan door zaken stap voor stap anders te gaan doen en dankzij die cumul van veranderingen meer vooruitgang te boeken. Dat vooruitgangsoptimisme is verdwenen ook al blijven de bedrijven innoveren met als doel altijd beter te doen. Vergeet echter niet dat de “T” van transitie in de wiskunde “tijd” betekent. Aan lapoplossingen heeft niemand een boodschap. De maatschappij, met de politici voorop, moet bedrijven de tijd gunnen om doordachte vooruitgang te boeken. De oplossingen zijn vaak heel complex. En dus bijzonder moeilijk over te brengen naar de brede bevolking. Het is veel gemakkelijker om de mensen te overtuigen dat “minder doen” de beste oplossing is. Maar de realiteit is anders. Bijna tien miljard mensen op de wereld in 2050 betekent niet minder, maar meer energieconsumptie en -behoefte."

 

Is de energietransitie niet hét voorbeeld van een complexe uitdaging die sterk wordt opgepakt?

Marc Decorte (voorzitter Beci): "Veel bedrijven werken inderdaad hard aan de energietransitie. Maar we moeten in eigen boezem durven kijken, even zo goed zijn er nog veel bedrijven die te weinig doen om echt impact te hebben. “The proof of the pudding is in the eating.” We zijn er nog niet."

Wouter De Geest: "De energiefactuur is bovendien niet oneindig belastbaar. Mensen komen daartegen in opstand. Hoe kunnen bedrijven de transitie helpen realiseren zonder de mensen op nog meer (fiscale) kosten te jagen? Door in te zetten op win-winverhalen. Een voorbeeld: de energie-efficiëntie van gebouwen biedt nog heel wat potentieel. Waarom maken we geen triple win van de renovatie? Waarbij we 1) de energie-efficiëntie verbeteren, 2) werkgelegenheid in de bouw creëren en 3) mensen steunen die het minder goed hebben en zelf geen eigen energie-investeringen aankunnen."

Olivier Willocx (gedelegeerd bestuurder Beci): "De internationale (en vooral Europese) klimaatambities zijn niet min. De doelstellingen die de lidstaten werden opgelegd inzake energie – ontwikkelen van hernieuwbare energie, verbeteren van energie-efficiëntie en terugdringen van het verbruik – zijn ambitieus. België moet zijn steentje bijdragen aan die inspanning en de beweging steunen. Want een economie die minder energie en hulpbronnen nodig heeft, werkt efficiënter en staat sterker. Maar het vastleggen van nog strengere doelstellingen dan de Europese is absoluut uitgesloten aangezien we daar de kostprijs noch de impact van kennen. Het klimaatdebat betekent ook verantwoordelijkheidszin tonen. De CO2-uitstoot stopt niet aan onze grenzen. Het volstaat dus niet om enkele CO2-intensieve bedrijven te sluiten of te delokaliseren naar het buitenland."

Jacques Crahay (voorzitter UWE): "Over tien jaar moet een aanzienlijk deel van onze energie gedecarboniseerd zijn. Dat is veruit de grootste transformatie die de westerse economie de laatste 150 jaar heeft gekend. De hele samenleving en alle landen samen zullen inspanningen moeten leveren om een versnelling hoger te schakelen. Bedrijven zijn daarbij invloedrijke actoren. Eerst en vooral omdat ze door hun energieverbruik rechtstreeks betrokken zijn. Anderzijds omdat ze het gedrag van de burger sterk beïnvloeden door de producten en diensten die ze aanbieden, door de relaties met hun klanten, door de opleidingen die ze hun werknemers bieden enzovoort. Dat in het belang van al hun stakeholders en shareholders."

Items
Afbeelding
‘Bedrijven zijn de motor van duurzame vooruitgang’
Afbeelding
Antwoord Bart De Smet
Type
As Carousel
Tekst

In het volgende hoofdstuk van de rondetafel zoomen het VBO, Beci, UWE en Voka in op het thema ‘Mobiliteit’.

Tekst

      ______________________________________________________________________________________________________________________________

1 "The stone age did not end because humans ran out of stones. It ended because it was time for a re-think about how we live."– quote van de Amerikaanse architect William McDonough in ‘Eco-designs on future cities', BBC News, 14 juni 2005

0