Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Hilde Engels, CEO van de schoonmaaksector ABSU, blikt vooruit.

Items
Afbeelding
Hilde Engels
Beschrijving
©ABSU
Type
As List
Quote

‘Emmer en dweil’ zijn nog altijd van de partij, maar het imago van schoonmakers overstijgt de metafoor.

Auteur
HILDE ENGELS, CEO ABSU
Tekst

De toekomst van professionele schoonmaak 

Hoewel schoonmaak in België al rond 1935 commercieel werd geïntroduceerd, werd het beroep pas recent geprofessionaliseerd. Geen enkele schoolopleiding leidt tot de functie van gediplomeerd schoonmaker. Toch zorgden in de loop der jaren vele duizenden mensen, afkomstig uit de meest verscheiden disciplines en studierichtingen, dat schoonmaken een volwaardig beroep werd. Uitgeoefend door een vakman/vrouw die zijn/haar afnemers professioneel van dienst is.


De voorbije decennia slopen innovaties bijna onzichtbaar ons leven binnen, met grote impact op de schoonmaakwereld. Denk aan woon- en werkarchitectuur of totaal nieuwe concepten inzake kantoor- en bedrijfsinrichting. Ook de schoonmaakproducten en -machines ondergingen een duidelijke evolutie. Vergeet ten slotte niet de professionalisering van de opleiding van medewerkers (zowel op uitvoerend als op kaderniveau), van de werkorganisatie en van het beheer. Alle evoluties samen leidden de schoonmaakonderneming in de richting van een modern en efficiënt management.

Items
Afbeelding
Professionele schoonmaker die de straten schoonmaakt
Beschrijving
©belga
Afbeelding
Materiaal schoonmaker: schoonmaak trolley en stofzuiger
Beschrijving
©Ashwini Chaudhary, Unsplash
Afbeelding
Vuilnismannen die het afval oppikken
Beschrijving
©belga
Type
As Carousel
Tekst

De hedendaagse schoonmaak onderging een volwaardige gedaanteverwisseling. ‘Emmer en dweil’ zijn nog altijd van de partij, maar het imago van schoonmakers overstijgt de metafoor. Vandaag staat het beroep klaar om een totaalpakket aan diensten te leveren, gaande van interieurschoonmaak en het wassen van ruiten tot het ophalen van afval en zware industriële reiniging.

Naast pure technologische vooruitgang voerden de schoonmaakbedrijven ook ergonomisch verantwoorde industriële methodes in. Doordachte materiaalwagens bijvoorbeeld vermijden nutteloos heen-en-weergeloop, repetitieve handelingen en zogenaamde ‘dode momenten’.

Items
Afbeelding
Cleaning planning
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Tekst

Sterke organisatie

De organisatie op het terrein is een vak op zich geworden. De behoefte aan een doordachte organisatie ontsproot uit de toenemende diversiteit van de dagtaken van het personeel. Vroeger maakte men ‘alles’ alle dagen schoon, nu zijn de handelingen verdeeld over dag-, week- en maandprogramma’s. Bovendien vereisen de communicatie, de instructies en de controle op de uitvoering een hogere graad van organisatie dan vroeger.

Het lezen van bouwplannen, het normeren van werktijden en het berekenen van offertes behoren tot de moderne industriële vaardigheden. De klassieke schoonmaak in een definitie gieten, zou het uitgebreide werkingsgebied beperken. Immers, alle types van lokalen en gebouwen vallen onder de competentie van de klassieke schoonmaak: kantoren, fabrieken, sociale instellingen, ziekenhuizen, winkels, laboratoria, scholen, metro’s enz. Daarbij kan het zowel gaan om klanten uit de privé- als uit de publieke sector.

De materialen die worden ingezet variëren naargelang de aard van het werk: klassiek onderhoud, ruiten wassen, elementaire of gespecialiseerde technieken voor de schoonmaak in ziekenhuizen, stofvrij maken van plaatsen op grote hoogte. Iedere situatie wordt apart onderzocht en krijgt een passende oplossing.

Daarom stelt de verantwoordelijke een uitvoeringsprogramma op op maat van de eisen en behoeften van de klant. Daarbij brengt hij de behoeften in overeenstemming met het budget en de beschikbaarheid – lees: de momenten waarop kan worden gepoetst – van de gebouwen. Het merendeel van de diensten werd in het verleden vaak voor of na de werktijd verricht, nu is er een tendens om in te grijpen in aanwezigheid van de klant of tijdens de werkuren.
Het schoonmaakcontract wordt op die manier meer nog dan vroeger een partnership tussen klant en leverancier. De klassieke schoonmaak is als het vat der Danaïden: elke dag wordt er gestreefd naar een optimaal resultaat dat de klant moet tevredenstellen.

Items
Afbeelding
hand met een telefoon met "cleaning service" op het scherm
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Quote

De klant zal in toenemende mate ‘just in time’-dienstverlening eisen rekening houdend met de intensiteit van het gebruik van zijn gebouwen.

Auteur
HILDE ENGELS, CEO ABSU
Tekst

Digitale evolutie en de toekomst

Gaat de digitale en gecomputeriseerde wereld de professionele schoonmaak doen verdwijnen? Wellicht niet, maar het is best denkbaar dat robotisering en automatisering een aantal taken van de schoonmakers overneemt. Denk aan robots die in flatgebouwen de buitenruiten wassen.

De professionele schoonmaak steunt op een goede communicatie. De communicatie tussen klant en ondernemer, werkgever en werknemer en leveranciers is van essentieel belang.

De digitale wereld creëert dagelijks nieuwe tools voor een betere en snellere manier van communiceren. En dat biedt tal van mogelijkheden voor een betere uitvoering van het schoonmaakwerk:

  • Veel systemen en programma’s bieden een betere beschrijving van de behoeften van de klanten;
  • Ontwerp- en berekeningsprogramma’s helpen bij het berekenen van de juiste kosten om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken;
  • Ordersystemen bieden de mogelijkheid producten en machines just in time te leveren op de schoonmaaklocaties;
  • Kwaliteitscontrole is voor alle partijen in realtime mogelijk via tablet of smartphone;
  • Softwareoplossingen bieden de mogelijkheid om prestaties ter plekke te registreren, automatisch te factureren en aan kredietcontrole te doen;

Veel van bovenstaande digitale tools worden al breed toegepast in de professionele schoonmaak. Maar de sector staat nooit stil. De klant zal in toenemende mate ‘just in time’-dienstverlening eisen rekening houdend met de intensiteit van het gebruik van zijn gebouwen. Sensoren zullen de data hierover naar de tablet of smartphone van de dienstleverancier sturen, waardoor het schoonmaakbedrijf realtime het juiste aantal werknemers en werkuren kan leveren in verhouding tot de dagelijkse planning van de klant. Deze evolutie zal ongetwijfeld leiden tot de nodige discussies met overheden en vakbonden.

 

Hoe kijken de leden-sectorfederaties naar 2030? Wat zijn de krachtlijnen uit hun – soms verrassende – inzichten? U leest het in ons boek ‘Ondernemen voor Welvaart’.

0