Het VBO vroeg de eerste ministers van de afgelopen 25 jaar hoe zij het maatschappelijk debat hebben ervaren. Herman Van Rompuy zoomt in op het sociaal overleg.

Tekst

Het sociaal overleg staat nog overeind en maakt ons land robuuster in crisistijden. Dat vindt Herman Van Rompuy, de premier die in woelige tijden zijn rustige vastheid introduceerde.

Na de verkiezingen werd ik in 2007 door de koning eerst aangeduid tot verkenner, later tot verzoener en uiteindelijk tot formateur. Na een lange periode van verlamming en verwarring kon ik een regering in het zadel helpen. Daarna werd ik Kamervoorzitter. Eind 2008 werd ik, na opnieuw een zeer woelige periode, federaal premier.

Die elf maanden als eerste minister, waren bijzonder. België had een verschrikkelijk turbulent jaar achter zich. Er was de bankencrisis. Rond de regering van Yves Leterme waren de spanningen hoog opgelopen. De beschuldigingen van pogingen tot beïnvloeding van het gerecht deden de fundamenten daveren.
 
Mijn komst op zich, gaf al een zekere rust. Mijn belangrijkste bijdrage was precies de rust terugbrengen in de dossiers. De voltooiing van de bankencrisis zorgde voor de eerste grote dossiers op de tafel. 

De uitspraak, eind 2008, van het hof van beroep over Fortis zette dat dossier op de helling. Het hof oordeelde dat de aandeelhouders geconsulteerd hadden moeten worden vóór de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. De eerste aandeelhoudersvergadering begin 2009, stemde de verkoop weg. De tweede vergadering aanvaardde ons nieuw voorstel.

Items
Afbeelding
23 maart 2009: premier Herman Van Rompuy (links) ontmoet vakbonden
Beschrijving
©belga | 23_03_2009: premier Herman Van Rompuy (links) ontmoet vakbonden.
Type
As List
Tekst

Het andere dossier – de tweede redding van KBC – kreeg zijn beslag in mei. Grootbank KBC had al miljarden steun gekregen, maar daarna bleek evenwel dat er nog een portefeuille met 22 miljard zwaar toxische producten bestond. Wij trokken dat dossier naar ons en opgelost, en opnieuw: rust gebracht.

Een dossier met de sociale partners dat ook tot hoge spanningen had kunnen leiden maar dat uiteindelijk niet deed, was de invoering van de tijdelijke of economische werkloosheid voor bedienden. Voor arbeiders bestond die regeling al lang. De vraag was iets vergelijkbaars uit te rollen voor bedienden. Ik ben nog bij Luc Cortebeeck (ACV) geweest om hun houding af te toetsen. PS-vicepremier Laurette Onkelinx en PS-voorzitter Elio Di Rupo stemden in zodra hun vakbond, het ABVV, akkoord ging. Het VBO was gelukkig met de regeling.

Items
Afbeelding
Beschrijving
©belga
Type
As List
Quote

Het sociaal overleg verloopt met horten en stoten, met trekken en duwen, maar het functioneert

Auteur
HERMAN VAN ROMPUY, VOORMALIG PREMIER
Tekst

Betrokkenheid

Tijdens de regeringscrisis van 541 dagen in 2010-2011, leefde de theorie dat België veel makkelijker dan een ander land kan leven met een langdurige federale regeringscrisis. Dat klopt om twee redenen: we hebben deelstaatregeringen die een groot pak bevoegdheden beredderen. Als die niet gelijktijdig in crisis zijn – dat was vóór de samenvallende verkiezingen – kunnen die veel problemen opvangen en de zaak stabiliseren. De tweede reden is het sociaal overleg. Dat functioneert nog steeds en geeft legitimiteit en stabiliteit. Ik weet het: het werkt vaak met horten en stoten maar het functioneert.

Betrokkenheid is belangrijk. Bij de bankendossiers waren de sociale partners weinig betrokken. Bij de andere sociaal-economische dossiers was die betrokkenheid er wel. In de elf maanden van mijn premierschap, heb ik goede persoonlijke contacten onderhouden met alle sociale partners. Ik respecteerde hen. Respect en goede verhoudingen kosten niks maar versterken het vertrouwen. 

0