In een wereld waar door technologie geïnspireerde bedrijven elke dag bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit van iedereen, is tegen 2030 technologie zowel alomtegenwoordig als onzichtbaar. Marc Lambotte, CEO van Agoria, de technologiefederatie in ons land, blikt vooruit.

Tekst

Onzichtbare technologie

Vandaag al is technologie vrijwel overal aanwezig. Wie absoluut zonder technologie door het leven wil gaan, botst op een bijna onmogelijk te realiseren ambitie. Je moet al naar uithoeken van onze planeet reizen om je een tijdje helemaal los te kunnen koppelen ervan. En dan nog… als zich een urgentie zou voordoen, dan ben je maar wat blij dat je zo snel mogelijk weer een beroep kunt doen op door technologie ondersteunde hulp.

Technologie op zich zal in 2030 een middel zijn. Niet meer en niet minder. Een middel dat ons toelaat de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren. Door technologie slim toe te passen, zullen we langer en makkelijker gezond blijven, verantwoordelijker omgaan met onze planeet, kunst op nieuwe en verfrissende manieren ervaren, onze vrije tijd anders invullen… vul zelf maar in.

Items
Afbeelding
Type
As List
Tekst

De technologie zal ons gebracht worden door onderzoekers en bedrijven die nieuwe ideeën ontwikkelen en toepassen. In 2030 zal alles wat we doen, elke seconde van de dag op een of andere manier door technologie omringd of ondersteund worden. Tegelijkertijd zullen we een blinde vlek voor technologie ontwikkeld hebben. We zullen technologie niet meer opmerken. Ze zal als het ware onzichtbaar voor ons zijn. Ze wordt als vanzelfsprekend ervaren en dus zullen onze hersenen het beeld ervan verwijzen naar de achtergrond.

De onzichtbare technologie zal ontwikkeld worden door creatieve mensen en creatieve technologie. Artificiële intelligentie zal evolueren van het ondersteunen van door humanoïde denkers ontwikkelde concepten, naar het aanreiken van nieuwe inzichten en ideeën – om daarna verder te evolueren naar puur creatief ontwerpen dat enkel beperkt (of belemmerd) zal worden door de grenzen die door de mens opgelegd worden. Dat moment zullen we bereikt hebben wanneer we de behoefte voelen het woord “mens” met een hoofdletter te schrijven.

Items
Afbeelding
Type
As List
Tekst

Nieuwe wereld komt eraan

Proberen de evolutie af te remmen, is zowel onmogelijk als onnodig. Door de technologie te omarmen en er ambitieus gebruik van te maken voor de verbetering van onze levenskwaliteit, bouwen we de toekomst ook in ons land. In een globaal functionerend wereldmodel is achterblijven een onverstandige keuze. De wereld zal behoren aan wie mee is, net zoals dat vroeger al het geval was. Alleen zal het nog makkelijker worden om achterop te raken, doordat de snelheid van de evolutie zal blijven toenemen en de Nieuwe Mens de mentale veerkracht zal moeten ontwikkelen om leergierig te blijven investeren in zijn eigen ontwikkeling. 

In een wereld zonder belemmering van de beperkte communicatiemiddelen van een halve eeuw geleden, zullen ook de sectorfederaties zich aangepast hebben. Het aanbod dat lang geleden interessant was voor hun leden, zal vervangen zijn door diensten die beantwoorden aan veranderde behoeften van een nieuwe maatschappij waarin informatie sneller de andere kant van de wereld bereikt dan ze uitgesproken kan worden. Wij bereiden ons hier alvast op voor. U toch ook?

Tekst

Impact op de maatschappij

Net zoals nu zal in de toekomst de maatschappij samengesteld zijn uit verschillende groepen mensen die zich onderscheiden qua leeftijd, ontwikkeling, cultuur en veel andere factoren. Net als vandaag zullen die verschillende groepen moeten samenleven, wat aanleiding geeft tot complexe sociale structuren die door hun diversiteit in  onze maatschappij zowel (niet-monetaire) rijkdom als spanning veroorzaken. Het beeld van een wereld waarin iedereen er hetzelfde uitziet en denkt, is slechts een nare droom.

De mens wordt gedreven door zijn drang om een verschil te maken, om ergens deel van uit te maken, om iets te betekenen voor een ander. Zolang we die impulsen behouden, zullen we ook in een technologische wereld mens blijven.

Items
Afbeelding
Type
As List
Positioning
Right 50%
Items
Afbeelding
Type
As List
Positioning
Left 50%
Tekst

Impact op de technologiesector

Als we over de technologiesector spreken, dan impliceren we dat er ook andere sectoren zijn. In onze gedachten zetten we die sectoren vaak naast elkaar en overlappingen worden door velen  aangevoeld als competitie.

In de volgende evolutiestap van onze wereld vormt technologie het canvas waarop geschilderd wordt. Het canvas is overal en iedereen schildert op hetzelfde doek – een doek dat constant en snel evolueert, waardoor elke penseeltrek mee verandert.

Tegen 2030 zal een belangrijke uitdaging die we nu al kennen, uitgegroeid zijn tot een ernstig probleem. Om ons maatschappelijk kunstwerk te maken, hebben we namelijk verf nodig. In onze analogie stelt de verf de menselijke middelen voor – en laat nu net dat een probleem zijn. We zullen er voor moeten zorgen dat genoeg mensen  (“genoeg verf”) de geschikte vaardigheden (“kleuren”) hebben om een leidende rol te  spelen in de evolutie van het globale wereldbeeld.

Als de hoeveelheid middelen om een taak uit te voeren beperkt is, moeten we zo efficiënt mogelijk omgaan met wat beschikbaar is. 

Het is de taak van de huidige sectorfederaties om die broodnodige efficiëntieverbeteringen vandaag te starten. We hebben daarbij een voorbeeldfunctie en de opportuniteit om de flagrante inefficiënties van het sectorlandschap van het canvas weg te vegen. Dat zal moed vragen. De moed om de wereld van morgen nu al in de ogen te durven kijken. Wie doet er mee?

0