In 2009 zet de Britse topzeilster Ellen MacArthur een punt achter haar professionele zeilcarrière om zich op een duurzaam gebruik van de aarde en haar hulpbronnen te gooien. De stichting die haar naam draagt, promoot wereldwijd de circulaire economie als de motor van een nieuw tijdperk van economische ontwikkeling.

Tekst

(...) De beschikbare grondstoffen zijn beperkt. Ondanks het feit dat we er almaar efficiënter mee omspringen en waar mogelijk recycleren, raken we op lange termijn door de voorraad heen. Met minder consumeren, min¬der rijden, minder ‘doen’ dus, komen we er vol¬gens haar niet. Maar hoe dan wel? MacArthur ging in overleg met studenten, CEO’s, academi¬ci en landbouwers. Ze analyseerde concepten zoals performantie-economie, cradle-to-cradle en industriële ecologie. Uiteindelijk vond ze in de circulaire economie het model met het grootste potentieel. De circulaire economie optimaliseert de grondstoffenstromen zodat materialen, componenten en producten binnen een productieve kringloop blijven en op elk mo¬ment de hoogst mogelijke toegevoegde waarde leveren. (…)
 

Circulaire economie en de SDGs (Sustainable Development Goals)

(...) Wat doelstelling 13 betreft, bracht een recent rapport van de Ellen MacArthur Foundation aan het licht dat een circulaire omslag voor vijf belangrij¬ke materialen – met name cement, staal, plastic, aluminium en voedsel – ervoor zou kunnen zorgen dat we tegen 2050 9,3 miljard ton minder broeikas¬gas uitstoten. Dat is even veel als alle emissies uit transport samen.

Quote

Het verbruik van primaire materialen kan tegen 2030 met 32% dalen.

Auteur
Ellen MacArthur
Tekst

Enorme economische opportuniteiten 

(…) Consumenten die een circulair systeem aangeboden krijgen dat betere kwaliteit en service levert, meer keuzes biedt en waar mogelijk niet duurder is dan het bestaande systeem, springen zeker mee op de kar. (...) 

Als Europa voluit de kringloopkaart trekt, kan de nakende technologische revolutie worden benut om tegen 2030 een nettowinst van € 1,8 triljoen te genereren. Dat staat te lezen in 'Growth Within: A circular economy vision for a competitive Europe', een groot¬schalig rapport van de Ellen MacArthur Foundation, het McKinsey Center for Business and Environment en SUN (Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit) uit 2015. (…)
 

Versneling

De plasticindustrie laat nu al zien hoe de circulaire economie een hele industrietak omgooit. Kijk naar de bestendige inspanningen van essenscia, de multisectorale Belgische Federatie van de Chemische Industrie en Life Sciences. Het New Plastics Economy Global Commitment, dat de Ellen MacArthur Foundation en UN Environment in oktober 2018 samen lanceerden, bindt de strijd aan met plastic afval en vervuiling. Het initiatief verenigt wereldwijd meer dan vierhonderd bedrijven, regeringen, ngo's, universiteiten en andere organisaties. (...) 

In juni 2019 lanceerde het “Make Fashion Circular”-initiatief van de stichting de “Jeans Redesign Guidelines (...)

Quote

Maar om de grootteorde en de urgentie van de globa¬le uitdagingen het hoofd te bieden, moet de circulaire economie dringend opschalen. We moeten een heel systeem omgooien en daarbij te werk gaan in voortdurend overleg met alle stakeholders: bedrijven, regeringen, financiële diensten, academici en individuen.

Auteur
Ellen MacArthur
Tekst

Kansen verzilveren

(...) Maar eigenlijk is het voor elk productiebedrijf van levensbelang om zijn grondstoffenbevoorrading veilig te stellen. (...) 
Het concurrentievoordeel speelt natuurlijk ook. (...) 

Het kringloopmodel biedt nochtans veel meer businessopportuniteiten. Het eco¬nomisch systeem zal veel sneller omschakelen dan we denken. Tien jaar geleden was van circulaire economie nauwelijks sprake. Vandaag staat het hoog op de Europese agenda.(...) 

We kennen de oplossing. Nu hebben we dadendrang nodig. Dadendrang van zij die de kracht en de macht hebben om een duurzame, draaiende langetermijneconomie uit te bouwen.’

www.ellenmacarthurfoundation.org

0