Het VBO vroeg 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten op onze economische evolutie. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine zoomt in op de pensioenhervorming.

Tekst

De pensioenleeftijd strookt niet langer met de levensverwachting

De hele kwestie van de pensioenen en van hun kostenplaatje voor de overheidsfinanciën is al decennialang een hoofdbreker voor opeenvolgende regeringen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine werkte een methode uit voor de pensioenberekening, op basis van een puntensysteem. 

De regering-Michel besloot om vaart te zetten achter het dossier. De eerste opvallende maatregel: de wettelijke pensioenleeftijd optrekken, eerst naar 66 jaar in 2025 en vervolgens naar 67 jaar in 2030. De tweede: de voorwaarden voor vervroegd pensioen verstrengen. Minister van Pensioenen Bacquelaine introduceerde de pensioenberekening met punten. De beslissingen zijn gekoppeld aan een eenduidige lijst van zware beroepen. Die moet ervoor zorgen dat de zwaarte van het werk in rekening wordt gebracht bij de berekening van de pensioenen.

“De hele pensioenhervorming is er gekomen in het licht van een realiteit, een noodzaak én een verantwoordelijkheid”, gaat Daniel Bacquelaine van start. De realiteit is dat de levensverwachting al een eeuw lang stijgt. We leven langer, maar de leeftijd waarop we met pensioen gaan volgde niet. Ook demografische ontwikkelingen nopen tot een hervorming. Door de ‘opaboom’, zoals de vergrijzing ook genoemd wordt, nam het aantal gepensioneerden in sneltempo toe.

Als mensen gemiddeld loopbanen van 32 jaar blijven maken en vervolgens even lang een pensioen trekken terwijl het aantal werkenden geleidelijk terugvalt, dan komen we in de problemen.

Items
Afbeelding
Concept van pensioenplanning. Miniatuur mensen: oude paar figuur staande op de top van de munt stapel.
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Tekst

Naar een leefbaar pensioensysteem

Dit is onze verantwoordelijkheid. Wij moeten een leefbaar pensioensysteem waarborgen. We willen de mensen zelf de verantwoordelijkheid geven om hun toekomst uit te stippelen. In een pensioenstelsel met punten heeft iedereen een hand in de keuze die toch een belangrijke periode van ons leven uitmaakt. Zo zorgt de opheffing van de beperking van de eenheid van loopbaan ervoor dat je nu ook na je 65ste pensioenrechten kunt opbouwen.

We hebben ervoor gekozen om de gewerkte periode te verhogen en niet het pensioenbedrag naar omlaag te halen, zoals ze dat in andere landen wel doen. We wilden evenmin meer sociale bijdragen of belastingen heffen, om te vermijden dat we op termijn het generatieconflict aanwakkeren.

Items
Afbeelding
Federal Minister and Chaudfontaine mayor Daniel Bacquelaine pictured during a session of the Publifin inquiry commission at the Walloon Parliament, on Friday 14 April 2017, in Namur.
Beschrijving
©belga
Type
As List
Quote

Tegen 2060 zal het gemiddelde pensioenniveau tussen 2,2% en 7,3% hoger liggen

Auteur
DANIEL BACQUELAINE, MINISTER VAN PENSIOENEN
Tekst

Het pensioenniveau omhoog

Langere loopbanen en hogere pensioenniveaus gaan trouwens hand in hand. Volgens het Federaal Planbureau zal het gemiddelde pensioenniveau tegen 2060 tussen 2,2% en 7,3% hoger liggen, al naargelang het stelsel. Dat heeft te maken met de langere loopbaanduur, de welvaartsenveloppe (900 miljoen), de inburgering van de aanvullende pensioenen ... zonder rekening te houden met inflatie en indexeringen. 

Het bedrijfsleven is helemaal mee met de economische noodzaak van de hervorming, terwijl de vakbonden er fel tegen van leer trekken. We hebben een Nationaal pensioencomité opgericht om het overleg te bevorderen. Maar uiteindelijk is het de regering die de koers bepaalt en de beslissingen neemt.

0