Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Christophe Hautier, CEO van ORI, de nationale sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus, blikt vooruit.

Items
Afbeelding
Christophe Hautier
Beschrijving
©ORI vzw
Type
As List
Quote

De cognitieve collaboratie tussen mens en robot zal in 2030 standaard zijn in alle methodologieën en managementtechnieken.

Auteur
CHRISTOPHE HAUTIER, CEO ORI
Tekst

De sector van de advies- en ingenieursbureaus is actief in zowel infrastructuur- als bouwprojecten, maar evengoed in mobiliteit, circulaire economie, klimaat en energie. Dat betekent dat de sector anno 2020 wordt gekenmerkt door een aantal complexe, maar uitermate boeiende en interessante evoluties. De advies- en ingenieursbureaus komen immers in aanraking met uitdagingen waarvan de impact het domeinspecifieke overstijgt. Kijk maar naar de klimaatuitdagingen en de beweging naar energietransitie, waarbij de hele maatschappij betrokken is. Kortom, de manier waarop Christophe Hautier zijn sector in 2030 ziet, hangt in grote mate af van de perceptie van toekomstige trends en de implementatie van de innovatieve technologieën in de dienstverlening.

Items
Afbeelding
Gebouw met een groene muur
Beschrijving
©belga
Type
As List
Tekst

Uitdagingen klimaatverandering

Advies- en ingenieursbureaus zullen in 2030 een belangrijke rol spelen in diverse maatschappelijke debatten over de uitdagingen rond klimaatverandering. Dankzij een internationaal erkende expertise in verschillende domeinen zal onze sector de onafhankelijke go-between zijn tussen maatschappij en beleid. Thema’s zoals energie- en industrietransitie, ‘adaptive urban planning’, duurzaam mobiliteitsmanagement, circulair bouwen en leven, bepalen nu al onze manier van leven en zullen dat ook in de toekomst doen. 
 

Digitale verbondenheid en collaboratie

In het huidige digitale tijdperk is samenwerking noodzakelijk. Dat zal de komende jaren almaar belangrijker worden en zal leiden tot een verdere verfijning van bestaande tools en de ontwikkeling van nieuwe technieken en technologieën. Die zullen allemaal in het teken staan van big data en de communicatie tussen alle actoren in het proces, zowel mens als robot. De cognitieve collaboratie zal in 2030 standaard zijn in alle methodologieën en managementtechnieken en grotendeels de toekomst van onze sector bepalen.
 

Virtual en augmented reality

Virtual en augmented reality zullen in 2030 onlosmakelijk verbonden zijn met de manier waarop advies- en ingenieursbureaus projecten van a tot z uitvoeren. Virtual reality zorgt voor een actuele simulatie van de realiteit, waarbij we in staat zijn om rond te stappen in een fotorealistische wereld en te interageren met objecten. Augmented reality is op haar beurt een mix van de werkelijke wereld rondom ons en door de computer gegenereerd materiaal, met als doel extra informatie toe te voegen aan de bestaande omgeving. 

Zowel virtual als augmented reality zullen een beslissende rol spelen in de transformatie van de taken van zowel ingenieurs als architecten. Momenteel zitten we nog in de beginfase van de transitie, maar in 2030 zal de integratie van beide technologieën grotendeels de projectuitvoering bepalen en de communicatie tussen opdrachtgever en uitvoerder veranderen (‘data sharing’, realtimerondleidingen, ‘Digital Twin’, …). 

Items
Afbeelding
Beton geprint met 3D-printer
Beschrijving
©belga
Type
As List
Tekst

3D-printing en robotica

In 2030 zal 3D-printing een alom gebruikte techniek zijn. Dankzij de grote variëteit aan materialen en de lagere productiekost zal de techniek toegankelijk worden voor kmo’s en particulieren. Vandaag al tonen testprojecten de kracht van het printen met beton en de revolutie die dat in de bouwsector kan teweegbrengen. De tijdbesparende factor van 3D-printing in combinatie met de exponentiële ontwikkeling van robotica zal de komende jaren de standaard worden. 
 

Slimme infrastructuur

De evolutie binnen onze sector in het bijzonder en de bouwsector in het algemeen zal een impact hebben op de manier waarop de maatschappij zal omgaan met energie. Onze energiebehoefte zal in 2030 anders gedefinieerd zijn, onder meer dankzij slimme gebouwen, steden en infrastructuur, en de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Advies- en ingenieursbureaus zullen zich specialiseren in een holistische aanpak om de projecten van de toekomst op een duurzame en energie-efficiënte manier uit te voeren. 


De volgende generatie ingenieurs

Onze sector zet zich in voor de promotie van het ingenieursberoep en zorgt voor nauwe contacten met de academische wereld en jong talent. Vandaag overstijgt de vraag naar ingenieurs het beschikbare aanbod. We hopen dankzij de vele inspanningen van de verschillende actoren dat we in 2030 de marktsituatie kunnen omdraaien.
De jongeren van nu zijn de beleidsmakers, ingenieurs, wetenschappers en innovators van morgen. 

Duurzaamheid en technologie zullen de komende jaren de bouwsector bepalen en ingenieurs zullen de belangrijke taak hebben om de schakel te zijn tussen beleid en maatschappij. Ondanks alle technologische innovaties mogen we niet vergeten dat ingenieurswerk ook in 2030 mensenwerk zal blijven. Beslissingen nemen, risico’s in kaart brengen, opzoeken van technologische grenzen, … het zijn maar enkele van de unieke karakteristieken van de moderne ingenieur.

 

Hoe kijken de leden-sectorfederaties naar 2030? Wat zijn de krachtlijnen uit hun – soms verrassende – inzichten? U leest het in ons boek ‘Ondernemen voor Welvaart’.

0