Het VBO vroeg de eerste ministers van de afgelopen 25 jaar hoe zij het maatschappelijk debat hebben ervaren. Charles Michel zoomt in op het socio-economische programma van zijn Zweedse coalitie.

Tekst

Oktober 2014. Ik leg mijn eerste regeringsverklaring af in de Kamer en word onophoudelijk onderbroken door de Franstalige oppositie die de regering de naam ‘kamikazecoalitie’ geeft. Toch is het uiteindelijk de ‘Zweedse coalitie’ die zal zegevieren met haar obsessie voor ‘jobs, jobs, jobs’. 

In 2014 hadden we aan vijf maanden genoeg om misschien wel de meest onverwachte regering van de naoorlogse periode te vormen. Drie Vlaamse partijen – de N-VA, de CD&V en de Open VLD – en één Franstalige partij – de MR – zetten een project in de steigers met mezelf als de eerste Franstalige liberale premier sinds Paul-Emile Janson. 

De regering-Michel, die de ‘Zweedse coalitie’ wordt genoemd, zal in de pers ook de bijnaam ‘kamikazecoalitie’ krijgen. Die bijnaam komt omdat het om een coalitie gaat die voor het eerst, op federaal vlak, een verbond sluit met de N-VA, die asymmetrisch is en die de socialisten uitsluit. De vakbonden trekken al voor de start van de legislatuur tegen de regering op straat. De ondernemingen vragen broodnodige socio-economische hervormingen om onze competitiviteit te verbeteren en onze arbeidsmarkt te moderniseren. Meer mensen aan de slag krijgen is het ultieme doel van de regering. 

Zoals steeds bepaalt ook de actualiteit de agenda van de regering. De veiligheidsarchitectuur van ons land wordt met meer middelen en een efficiënter wetgevend arsenaal grondig aangepast aan de moderne noden. De aanslagen van 22 maart 2016 dwongen ons een reeks moedige maatregelen te nemen. 
 

Items
Afbeelding
Handen met dobbelstenen die het woord 'job" vormen
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Quote

Een groot pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de bedrijven meer ademruimte krijgen, meer gaan investeren en meer mensen gaan aanwerven.

Auteur
CHARLES MICHEL, VOORMALIG PREMIER
Tekst

Hervormen om te groeien

Het socio-economische programma van de regering blijft de eerste uitdaging van de Zweedse ploeg. De regering mikt van bij de start op meer jobs. Van de slogan ‘jobs, jobs, jobs’ maken we onze obsessie. 

In 2014 kan ons land zich geen nieuwe institutionele crisis veroorloven. De vier partijen spraken daarom af om geen staatshervorming door te voeren. De focus lag elders. In België moesten er dringend meer mensen aan de slag om onze sociale bescherming duurzaam te blijven financieren. Enkel met meer banen kunnen we de stijgende vergrijzingskost dragen. 

Om de werkgelegenheidsgraad, die in België veel te laag is in vergelijking met het Europese gemiddelde, te verbeteren, beslissen we om de pensioenleeftijd geleidelijk op te trekken tot 67 jaar. Tegelijkertijd verhoogden we het minimumpensioen voor zelfstandigen tot hetzelfde niveau als voor werknemers. 

Een groot pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de bedrijven meer ademruimte krijgen, meer gaan investeren en meer mensen gaan aanwerven. 

Het sluitstuk is de uitgebreide hervorming van de vennootschapsbelasting. Voor het eerst wordt het percentage van de vennootschapsbelasting verlaagd van 33% naar 29% en vervolgens naar 25% in 2020. Voor kmo's werd het tarief onmiddellijk verlaagd tot 20% voor de eerste 100.000 euro. De aanvullende crisisbijdrage zal volledig zijn uitgedoofd tegen 2020.

In 2019 zijn de resultaten van de hervormingen duidelijk zichtbaar: volgens Statbel is 71% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Dat is het hoogste cijfer ooit in ons land. 
 

Items
Afbeelding
Charles Michel
Beschrijving
©belga
Type
As List
Tekst

Verhoging van de koopkracht

Al tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2015 beslist de regering om een belangrijke belastinghervorming, de zogenaamde taxshift, in gang te zetten. Het gaat om een belastingverschuiving van de personenbelasting naar een stelsel dat meer lasten legt op andere inkomensbronnen en consumptiepatronen (diesel, alcoholische dranken, tabak en andere). 

Ons doel was om onze burgers meer fiscale rechtvaardigheid te bieden door hun nettoloon te verhogen en op die manier de koopkracht en de werkgelegenheid te vergroten. Lage en middeninkomens hebben hun salaris gemiddeld met meer dan 100 euro netto per maand zien stijgen, het equivalent van een dertiende maand.

Tijdens de hele legislatuur is de sanering van onze overheidsfinanciën een constant aandachtspunt gebleven. Het tekort is drastisch gedaald mede door de vele jobs die er zijn bij gekomen. 

Het herstel van de economie en de werkgelegenheid vereist ook meer investeringen in België. Ons doel is om zestig miljard euro aan publieke en private financiering te mobiliseren voor gerichte en strategische projecten in drie belangrijke sectoren: de digitale agenda, mobiliteit en energie. 

De eerste noodzakelijke stappen werden gezet om ook hier voor een trendbreuk te zorgen. 
 

0