Het VBO vroeg 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten in onze economische geschiedenis. Voormalig commissaris-generaal van de federale Belgische politie, Catherine De Bolle, zoomt in op de terreurdreiging voor ons land.

Items
Afbeelding
Catherine De Bolle
Beschrijving
©belga
Type
As List
Quote

Vanaf Verviers ging het ineens ook in België over vechten op leven en dood.

Auteur
CATHERINE DE BOLLE, VOORMALIG COMMISSARIS-GENERAAL VAN DE FEDERALE BELGISCHE POLITIE
Tekst

Verviers. Het opdoeken van de terreurcel. Dat was het moment waarop het terreurtijdvak echt begon. Tot dan was schieten een uitzondering. Sinds 15 januari 2014 is het dit spijtig genoeg niet meer. We moeten geregeld wapens inzetten om te overleven. Dat zegt Catherine De Bolle die toen commissaris-generaal van de Belgische politie was. Sinds mei 2018 bekijkt ze dezelfde materie vanuit het Haagse hoofdkwartier van Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten in de EU. Ze is daar directeur.

Er is voor en er is na Verviers. Sinds 15 januari 2014 beseffen we dat aanslagen ook hier op elk moment kunnen voorkomen. En politiemensen weten sindsdien dat de dood voor hen achter élke hoek loert. Luik 2018, toen twee verkeersagenten in de rug aangevallen en gedood werden, bracht de bevestiging.

Tekst

Hallucinant

15 januari 2014 moest ik onze Special Forces volgen die na lange voorbereiding de terreurcel van Verviers zouden oprollen. We waren gewend de opgespoorden te verrassen met een overmacht van special forces zodat hen niets anders restte dan met de handen op het hoofd naar buiten te komen. Niks daarvan dit keer. Onze mannen kregen een spervuur van automatische wapens over zich heen.  

In Verviers stapten we over naar een andere wereld: ineens ging het ook hier over vechten op leven en dood. Het leerde ons ook dat we door jarenlange besparingen niet toegerust waren voor dit werk. De speciale eenheden werkten met wapens die Nederland had afgeschreven. Toenmalig minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kwam kijken, daarna konden we investeren. Eerst in de speciale eenheden terrorisme en cybercrime.

Items
Afbeelding
politieagent en een soldaat voor het station Brussel-Centraal
Beschrijving
©belga
Type
As List
Tekst

Informatie delen

Sindsdien is er ook directe betrokkenheid van de regering door de creatie van de Nationale Veiligheidsraad waarin de premier en de vicepremiers een grote rol spelen. Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) bepaalt het dreigingsniveau, de Veiligheidsraad legt vast hoe gereageerd wordt. Hij steunt op het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en het Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid.

Plots ging de gegevensuitwisseling ook anders. De federale politie, de Staatsveiligheid, het leger, Buitenlandse Zaken, het parket-generaal, het crisiscentrum van de regering: iedereen moet sindsdien zijn gegevens op de tafel leggen en gezamenlijk wordt beslist wie er wat mee doet. 

Eenzelfde ommekeer kwam er internationaal. Tot dan had iedereen altijd wel een argument om zijn informatie niet te delen: het nationaal belang, de bescherming van de bron, … Nu is met Europol, met alle Europese contraterrorisme-eenheden en met Interpol afgesproken dat alle informatie uitgewisseld wordt. Daar is al heel veel goeds uit voortgekomen. In mijn huidige job moet ik rapporteren aan het Europees en de nationale parlementen: wie doet dat goed en wie niet.

Tekst

Onveiligheid ontwricht

Ik ben ervan overtuigd dat er steun kwam van de werkgevers en het VBO. Maar haast onzichtbaar. Werkgevers begrijpen beter dan wie ook dat onveiligheid de economie ontwricht. Zij begrijpen als geen ander dat investeringen in veiligheid nodig zijn. Maar zij communiceren daarover niet rechtstreeks met ons, maar met de politiek. Ik geloof dat dit ons sterk geholpen heeft, nog steeds, al zien we het niet direct.

Sinds het terreurtijdperk krijgen we veel vragen van bedrijven. Hoe personeel screenen? Hoe omgaan met zware vormen van radicalisering? We gaan daar graag op in. Ook de burgemeesters hebben een scharnierfunctie. Zij kunnen op lokaal niveau zorgen voor een geïntegreerde aanpak.

0