Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Ari Epstein, CEO van het Antwerp World Diamond Centre, blikt vooruit.

Quote

Duurzaamheid en groei sluiten elkaar niet uit. In de wereld van vandaag en morgen zijn beide begrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden

Auteur
ARI EPSTEIN, CEO AWDC
Tekst

Een schitterende toekomst

Al 570 jaar is Antwerpen de onbetwiste wereldhoofdstad voor diamant. Maar wereldleider word je niet zomaar. Toen Antwerpen in de vijftiende eeuw uitgroeide tot de commerciële hoofdstad van Noordwest-Europa kwamen via de Antwerpse haven de eerste diamanten binnen, meestal ontgonnen in India. In ons bruisende Venetië van het Noorden werden de kostbare stenen behalve verhandeld, ook bewerkt. En al snel was het vakmanschap van de Antwerpse slijpers een feit. Voortgestuwd door de economische, politieke en financiële stabiliteit van de Gouden Eeuw groeide Antwerpen uit tot het belangrijkste handelscentrum voor diamant. 

Wanneer het gros van de Antwerpse diamanthandelaren en slijpers naar Amsterdam vlucht tijdens de Tachtigjarige Oorlog, keert het tij en moet de stad zichzelf heruitvinden. Zij die alsnog blijven moeten het met veel kleinere en minder waardevolle diamanten doen en maken van de nood een deugd. De slijptechnieken worden geoptimaliseerd en het Antwerpse meesterschap wordt verfijnd. Innoveren en crisissen omtoveren tot opportuniteiten zit er bij ons dus al lang in. 
 

Items
Afbeelding
man met een virtuele map van de wereld
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Quote

Toegang tot bancaire diensten en solide financiering zijn cruciaal voor de diamantsector

Auteur
ARI EPSTEIN, CEO AWDC
Tekst

Een toekomst met voldoende slagkracht

Vakmanschap is een must, want ook vandaag blijven er kapers op de kust. Om onze leiderspositie te handhaven, hebben we in de eerste plaats een stabiel politiek, fiscaal, financieel en maatschappelijk klimaat nodig. Diamant is met 5% van de totale Belgische export en 15% van alle Belgische extra-communautaire export één van de belangrijkste Belgische uitvoerproducten. Daarom zien we ons spreekwoordelijk soortelijke gewicht in die balans graag efficiënt vertaald in een doelgericht economisch beleid, zowel nationaal als internationaal. Enkel door een open en transparante vrijhandel, zonder hindernissen, kan Antwerpen de noodzakelijke kritische massa van kopers en verkopers en ruwstromen blijvend aantrekken. 

Dankzij de forfaitair vastgestelde brutowinstmarge in het diamantstelsel en de zekerheid die dat systeem biedt, slagen we er alvast in om de fiscale concurrentie vanuit andere diamanthubs het hoofd te bieden. Een andere troef die we kunnen uitspelen is het multiculturele en gastvrije karakter van ons land. Onze achilleshiel is echter het financiële kader waarin we opereren, zeker in vergelijking met onze rechtstreekse concurrenten. Toegang tot bancaire diensten en solide financiering zijn cruciaal voor onze sector. In de afgelopen jaren heeft de globale trend tot risicobeperking binnen de Antwerpse diamantsector het aanbod aan financiële diensten bij klassieke banken vernauwd tot een handvol, vooral buitenlandse banken. Hoewel alternatieve vormen van financiering en betaaldiensten de toon zullen zetten in de toekomst blijft een stevige verankering met (Belgische) banken levensnoodzakelijk voor een performant, groeigericht economisch weefsel in ons land.
 

Tekst

Duurzame diamanthandel …

Een adequate toekomstvisie gaat verder dan een optimaal economisch klimaat. Het bewaken en bewaren van de integriteit van de waardeketen en breder nog, ons product, ten aanzien van alle stakeholders, is geen vrijblijvende optie, maar een must in ons businessmodel. Sterker, duurzaamheid en groei sluiten elkaar niet uit. In de wereld van vandaag en morgen zijn beide concepten onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De afgelopen jaren trok Antwerpen niet toevallig resoluut de kaart van een duurzaam en transparant beleid. Duurzaamheid is een begrip dat zich uitstrekt over het in kaart brengen en vermijden van risico’s, gelinkt aan bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptie en witwaspraktijken, tot het inspelen op de behoefte van consumenten om de herkomst van hun product te kennen en de manier waarop het tot stand kwam. 

De diamantsector is vandaag al de meest gereguleerde sector en de diamant het meest gecontroleerde product in ons land. We leggen de lat bewust hoog en willen die bewust hooghouden. Dat betekent dat onze sector meer dan ooit moeten investeren in tools die onze bedrijven in staat stellen om mee te stappen in het duurzaamheidsverhaal. Niet alleen de grote bedrijven die in de regel over voldoende eigen middelen en mensen beschikken, maar ook de vele kmo’s die onze sector telt. Bovendien reikt onze impact verder dan de landsgrenzen en steunen we opleidingsprojecten en capaciteitsopbouw. Want één ding is zeker, een duurzame wereld bouwen kun je niet alleen. 

Items
Afbeelding
beeld van een spectrometer
Beschrijving
©shutterstock
Type
As List
Tekst

… die inzet op innovatie

Zin voor innoveren zit ingebakken in het DNA van Antwerpen als wereldhoofdstad voor diamant. Het is geen toeval dat een eeuw geleden in Antwerpen de wiskundige formule werd bedacht die de optimale schittering van de briljant met mathematische precisie vastlegt. Die typische ronde diamant is de meest iconische slijpvorm ter wereld en wellicht de meest succesvolle uitvinding die ons land ooit voortbracht. 

Die pioniersrol blijven we ook vandaag vervullen. Technologische innovaties (zoals een revolutionaire automatische slijpmachine), state-of-the-arttoestellen (die natuurlijke diamant van de synthetische onderscheiden) tot hightech die de beoordeling en bewerking van diamant sneller en nauwkeuriger maken, geven Antwerpen concurrentievoorsprong. Ook in het domein van e-services, fintechoplossingen, digitale verkoopplatformen en traceringsmechanismen kent de diamantsector bijzonder veel opportuniteiten. Voor de toekomst van Antwerpen als wereldcentrum van de diamant is het essentieel dat we kunnen blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Tegelijk moeten onze bedrijven wendbaar én weerbaar worden in een wereld die continu evolueert. De toekomst heeft alles om onze sector te laten schitteren!
 

Hoe kijken de leden-sectorfederaties naar 2030? Wat zijn de krachtlijnen uit hun – soms verrassende – inzichten? U leest het in ons boek ‘Ondernemen voor Welvaart’.

0